Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη (21/2)