Επικοινωνία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- PRESIDENT: Τηλ 211 18 777 00, 211 18 777 01, Fax 210 9342980
Email [email protected]

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Τηλ 211 18 777 06
Email [email protected]

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-G. SECRETARY: Τηλ 211 18 777 00, 211 18 777 01, Fax 210 9342980
Email [email protected]

Δ/ΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ. 211 18 777 12
Email [email protected]

ΤΜ/ΡΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ 211 18 777 30
Email [email protected]

ΤΜ/ΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλ 211 18 777 45, Fax 210 9359334
Email [email protected]

ΤΜ/ΡΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Τηλ 211 18 777 00,
Email [email protected], [email protected]

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Τηλ 211 18 777 10
Email [email protected]

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Τηλ 211 18 777 11
Email [email protected], [email protected]

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τηλ 211 18 777 35
Email [email protected]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Τηλ 211 18 777 28
Email [email protected]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ Tηλ 211 18 777 35
Email [email protected]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ Τηλ 211 18 777 28
Email [email protected]

ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΩΝ Τηλ 211 18 777 43, 44
Email [email protected]

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Tηλ 211 18 777 13, 14
Email: [email protected]

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Τηλ. 211 18 777 03, 04
Email [email protected]

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Τηλ. 211 18 777 45, 46, 47, 48
Email [email protected]

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Tηλ 211 18 777 27 (Fax 2109359334)
Email: [email protected]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Tηλ. 211 18 777 50, 49 (Fax 210 9359334)
Email: [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Τηλ. 211 18 777 17, Fax 210 9331152
Email [email protected]

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Τηλ. 211 187 77 25, 20, 19
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Τηλ. 211 187 77 21
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Τηλ. 211 18 777 22

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ 211 18 777 16, 15
Email [email protected] [email protected]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ Τηλ. 211 18 777 37
Email [email protected]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Τηλ. 2111877731
Email [email protected]

Κατεβάστε την εφαρμογή