Σχεδιασμός 2022 – 2024

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια της λειτουργείας του ΣΕΓΑΣ, Οι βασικοί άξονες του νέου Σχεδιασμού του που είναι προσαρμοσμένος στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα είναι οι εξής:

 1. Στηρίζεται σε αντικειμενικά διεθνή κριτήρια διάκρισης.
 2. Υποστηρίζει τους νέους αθλητές και αθλήτριες.
 3. Εναρμονίζεται πλήρως με τα διεθνή standard αξιολόγησης της W.A.

ΑΘΛΗΤΕΣ

  ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι κατηγορίες του σχεδιασμού είναι έξι (6), ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ,  Α, Β, Γ, Δ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επίσης για τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες παραμένουν οι προεθνικές ομάδες στις κατηγορίες Κ23-Κ20-Κ18. Από το 2021 ισχύει και ο θεσμός των κλιμακίων εθνικών ομάδων σε όλες τις Ε.Α.Σ.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Σε κάθε κατηγορία αναλογούν συγκεκριμένες παροχές. Οι αθλήτριες και αθλητές εντάσσονται σε αυτές σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις επιδόσεις τους σε αγώνες στόχους της Ομοσπονδίας καθώς και από την κατάταξή τους στο Ranking System της W.A. Κατ’ εξαίρεση η ΕΠ.Υ.Α. μπορεί να στηρίζει επίλεκτους αθλήτριες και αθλητές, που δεν μετέχουν στις κατηγορίες του σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση σοβαρών εκτάκτων προβλημάτων, μετά από  αιτιολογημένη εισήγηση της προς το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στις κατηγορίες του σχεδιασμού είναι οι αθλητές – τριες να συνεχίζουν να γυμνάζονται και τη συγκεκριμένη αγωνιστική χρονιά.

    Οι αθλητές – τριες αλλά και οι προπονητές – τριες τους  θα μετέχουν στο σύστημα οικονομικής επιβράβευσης (Point System) , είτε είναι συνεργάτες της Ομοσπονδίας, είτε σωματειακοί, είτε προσωπικοί προπονητές. Ανάλογα με τις διακρίσεις  των αθλητών τους θα λαμβάνουν και αυτοί  την οικονομική επιβράβευση, εφόσον βέβαια διαθέτουν όλα τα εκ του νόμου προσόντα και δεν εμπίπτουν στα κολλήματα περί Doping και αποδέχονται πλήρως τον κανονισμό λειτουργείας, υψηλού αθλητισμού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι παροχές για τους αθλητές των κατηγοριών ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ, Α, Β, Γ, Δ και Στήριξης είναι:

· Οδοιπορικά κάθε μήνα (μόνο για τις κατηγορίες ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ, Α, Β, Γ, και Δ).

· Κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους προπονητικών αναγκών.

· Κατά περίπτωση κάλυψη, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΠ.Υ.Α. και του Ε.Σ.Α.Σ., άλλων αναγκών (Ακαδημαϊκές- Βιοποριστικές- Ιατρικές κλπ).

· Διαμονή στα κέντρα υψηλού αθλητισμού σε Ξενώνες με βάση τη διαθεσιμότητα σε δωμάτια, τη μόνιμη κατοικία, καθώς και την ηλικία τους (εκτός ειδικών περιπτώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25 έτη). Τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει το Δ.Σ μετά από αιτιολογημένη πρόταση της ΕΠΥΑ και του ΣΕΓΑΣ.

· Εκπαιδευτικές υποτροφίες.

· Συμμετοχή στο πρόγραμμα Επιστημονικής υποστήριξης του ΣΕΓΑΣ με την συνέργεια του Metropolitan καθώς και διακεκριμένων επιστημόνων, (βιοχημικές-εργομετρικές-ιατρικές εξετάσεις, διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη καθώς και προπονητική καθοδήγηση μέσο των συντονιστών).

· Ιατρική και φυσιοθεραπευτική υποστήριξη στα τρία κέντρα υψηλού αθλητισμού (ΟΑΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ) , ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από τον Υπεύθυνο της Ιατρικής υπηρεσίας της Ομοσπονδίας, και εγκριθεί από την ΕΠ.Υ.Α.  και το Δ.Σ.

· Συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις

· Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού

· Συμμετοχή στα συστήματα οικονομικής επιβράβευσης ( Point System) που έχει καθιερώσει ο ΣΕΓΑΣ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΘΕΣΗ
Ολυμπιακοί Αγώνες PARIS 20241η3η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Α/Γ1η3η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ1η3η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ1η – 3η
Θέση στο Ranking-System της W.A1η – 10η
Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό  Ρεκόρ Α/Γ 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου – Ημιμαραθωνίου – Σκυταλοδρομιών  Α/Γ1η – 3η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΘΕΣΗ
Ολυμπιακοί Αγώνες PARIS 20244η – 8η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Α/Γ4η – 8η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ4η – 6η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Α/Γ4η – 6η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Α/Γ1η – 3η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων  Βάδην Α/Γ1η – 3η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου – Ημιμαραθωνίου – Σκυταλοδρομιών  Α/Γ4η – 8η
Θέση στο Ranking-System της W.A11η – 20η
Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό  Ρεκόρ Κ20
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (1st  DIVISION)1η – 3η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΘΕΣΗ
Ολυμπιακοί Αγώνες PARIS 20249η – 12η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Α/Γ9η – 12η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ7η8η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ      7η – 8η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ4η – 6η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ231η – 3η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ201η – 3η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ201η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ομάδων  Βάδην Α/Γ4η – 6η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων βάδην Α/Γ1η – 3η
Ευρωπαϊκό Κύπελλο 10.000μ Α/Γ1η – 3η
Ευρωπαϊκό Κύπελλο Χειμερινών Ρίψεων Α/Γ1η – 3η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου  – Ημιμαραθωνίου – Σκυταλοδρομιών  Α/Γ 9η – 12η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου Κ201η – 3η
Θέση στο Ranking-System της W.A1η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (1st  DIVISION)4η – 8η
Θέση στο Ranking-System της W.A21η- 30η
Κατάρριψη πανελλήνιας επίδοσης Α/Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΘΕΣΗ
Ολυμπιακοί Αγώνες PARIS 202413η – 16η 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Α/Γ13η – 16η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ9η – 12η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ9η – 12η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ7η – 12η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ234η – 8η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ204η – 8η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ202η – 3η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων  Βάδην Α/Γ     7η – 12η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Βάδην Α/Γ4η – 8η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου – Ημιμαραθωνίου    13η – 16η
Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Κ204η – 8η
Ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000μ Α/Γ4η  – 8η
Ευρωπαϊκό κύπελλο χειμερινών ρίψεων Α/Γ     4η – 6η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (2nd DIVISION)2η – 3η
Θέση στο Ranking-System της W.A31η – 40η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (1st  DIVISION)     9η – 12η
Επίτευξη προϋποθέσεων πρόκρισης και  συμμετοχή στις παρακάτω διεθνείς διοργανώσεις Α/Γ έτους 2022 – 2024. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Α/Γ ανοικτού και κλειστού στίβου, Ολυμπιακοί Αγώνες PARIS 2024 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ ανοικτού στίβου.   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Δ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΘΕΣΗ
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  Κ239η – 12η
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  Κ209η – 12η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ204η – 8η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ181η – 3η
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (2nd DIVISION)4η  – 6η
Μεσογειακοί Αγώνες 1η
Θέση στο Ranking-System της W.A41η – 50η
Επίτευξη προϋποθέσεων πρόκρισης και  συμμετοχή στις παρακάτω διεθνείς διοργανώσεις Α/Γ έτους 2022 – 2024. Ευρωπαϊκό  Πρωτάθλημα Α/Γ  κλειστού στίβου,   
 • Στο Ranking System της W.A. υπολογίζονται 3 αθλητές – τριες από κάθε χώρα, και αφορά μόνο τα αγωνίσματα που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
 • Για τον πρώτο νικητή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Α/Γ ανοικτού στίβου (μόνο για ατομικά Ολυμπιακά αγωνίσματα), και εφ όσον δεν εντάσσεται σε καμία από τις 5 πρώτες κατηγορίες του σχεδιασμού,  θα υπάρχει οικονομική επιβράβευση με την μορφή οδοιπορικών και εφάπαξ καταβολής μέσα στη χρονιά,  ύψους 1000 €.
 • Ειδικά για το αγώνισμα του Μαραθωνίου δρόμου , και λόγο της ιδιαιτερότητας του αγωνίσματος, η οικονομική επιβράβευση θα είναι ύψους 2000 €. Και σε περίπτωση κατάρριψης ρεκόρ διαδρομής, επιπλέον 2000 €.
 • Σε περίπτωση πρόκρισης αθλητή-τριας στον τελικό ή ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης (Ολυμπιακοί αγώνες, Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Α/Γ, Κ23 και Κ20) αλλά λόγο τραυματισμού, άκυρης εκκίνησης κλπ δεν μπορέσει να καταταγεί σε θέση, τότε θα υπολογίζεται για ένταξη στο σχεδιασμό  ότι κατέλαβε την τελευταία θέση του τελικού ή του ημιτελικού. 

ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

     Οι αθλητές και οι  αθλήτριες των ομαδικών αγωνισμάτων που θα πετυχαίνουν    επιδόσεις ή διακρίσεις  που αντιστοιχούν  σε μια από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω,  θα εντάσσονται κανονικά στην κατηγορία που τους αντιστοιχεί, συν και ένας αναπληρωματικός.

Επιπλέον αν μια ομάδα της σκυταλοδρομίας επιτύχει διάκριση για είσοδο στις κατηγορίες του σχεδιασμού σε επίπεδο διάκρισης από Παγκόσμιο Πρωτάθλημα,  Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή Ολυμπιακούς Αγώνες, τότε αν κάποιος αθλητής- τρια που μετείχε στην ομάδα βρίσκεται στις κατηγορίες του σχεδιασμού με επίπεδο διάκρισης από τους παραπάνω αγώνες θα αναβαθμίζεται στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία.

Ειδικά για τα αγωνίσματα του βάδην, για την ένταξη στο σχεδιασμό, θα πρέπει οι συμμετέχοντες ομάδες, να είναι σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιες από  της κατάταξης της ομάδας. Σε διαφορετική περίπτωση η ένταξη θα γίνεται στη αμέσως προηγούμενη κατηγορία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

    Η διάρκεια ένταξης για αθλητές – τριες θα είναι για ένα έτος εκτός από  συγκεκριμένες διακρίσεις που αναφέρονται παρακάτω , και  θα είναι για δύο (2) χρόνια.

   Σε κάθε περίπτωση για να παραμείνουν  αθλήτριες και αθλητές στην κατηγορία για δεύτερη χρονιά,  θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση  από τον Τεχνικό Διευθυντή Εθνικών Ομάδων  και αποδοχή αυτής από την ΕΠ.Υ.Α. και το Δ.Σ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ELITE

1η – 3η  θέση Ολυμπιακοί Αγώνες PARIS 2024

1η – 3η  θέση Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Α/Γ

1η – 3η  θέση Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Α/Γ Κλειστού

1η – 3η  θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  Α/Γ

1η – 3η    θέση   Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου – Σκυταλοδρομιών –   Ημιμαραθωνίου  Α/Γ

Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό  ρεκόρ Α/Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α

Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό ρεκόρ Κ20 

1η  – 3η    θέση   Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα Ομάδων Βάδην Α/Γ

1η  – 3η    θέση   Ευρωπαϊκό  Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Α/Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

 1η  – 3η    θέση   Παγκόσμιο Πρωτάθλημα   Κ20

 1η  – 3η    θέση   Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου  Κ20

 1η  – 3η    θέση   Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  Κ23

 1η            θέση   Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  Κ20

 1η            θέση   Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων βάδην Α/Γ

 1η            θέση   Ευρωπαϊκό Κύπελλο χειμερινών ρίψεων Α/Γ   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

1η – 3η    θέση   Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων Βάδην Κ20

1η           θέση   Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων  Βάδην  Κ20

2η – 3η    θέση   Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  Κ20

4η – 8η    θέση   Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  Κ23

4η – 8η    θέση   Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα  Κ20

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

 • Προπόνηση με ομοσπονδιακούς προπονητές ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό,  με προπονητή που τελεί υπό  την έγκριση της Ομοσπονδίας.
 • Πλήρης τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων   και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ. Παραβίαση του κανονισμού συνεπάγεται απομάκρυνση από το σχεδιασμό και στέρηση των παροχών που προβλέπονται.
 • Πλήρης τήρηση των κανόνων ενάντια στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και συνέπεια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή στη λίστα της WADA ή στον ΚΕΑ του ΕΟΚΑΝ (έγκαιρη και σωστή συμπλήρωση και υποβολή των Where abouts καθώς και πιστοποίηση στο πρόγραμμα I run clean της ΕΑΑ) καθώς  και μόνιμη διαθεσιμότητα για έκτακτους ελέγχους όποτε κρίνει η Ομοσπονδία απαραίτητο.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια της Ομοσπονδίας όταν αυτό ζητηθεί.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες ανελλιπώς τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, εφόσον κληθούν.
 • Υποβολή από τους προπονητές τους στην αρχή της χρονιάς προπονητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού,  σύμφωνα με τους στόχους της Ομοσπονδίας και  υλοποίησή του  μετά από την έγκριση των αντίστοιχων συντονιστών των αγωνισμάτων. Υποχρέωση όλων των προπονητών  πρέπει να είναι η αγωνιστική κορύφωση των αθλητριών και αθλητών τους στον αγώνα-ες στόχο της ομοσπονδίας η εφαρμογή των κανονισμών Εθνικών Ομάδων και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δ.Σ και τις υποδείξεις του Τεχνικού Διευθυντή των Εθνικών Ομάδων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΝΤΑΞΗΣ

Στην Κατηγορία Στήριξης θα συμμετέχουν Όλοι οι αθλητές της κατηγορίας Κ20 που συμμετείχαν στον αγώνα στόχο της ομοσπονδίας αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμία κατηγορία (αθλητές – τριες που την επόμενη χρονιά θα ανήκουν στην κατηγορία Κ23). Αθλητές – τριες της κατηγορίας Κ23 που συμμετείχαν στον αγώνα στόχο της ομοσπονδίας αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμία κατηγορία ή έχουν επιτύχει επιδόσεις καλύτερες από τον παρακάτω πίνακα, που αναφέρονται τα όρια της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23.

Επίσης αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας Α/Γ ή Κ23 που βρίσκονται στις πρώτες 100 θέσεις στο European Ranking, υπολογίζοντας 3 αθλητές – τριες από κάθε χώρα ή κατέκτησαν την 1η θέση στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της κατηγορίας Α/Γ ή βρίσκονται στην πρώτη θέση στο Ελληνικό  ranking.

ΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ23
ΑΝΔΡΕΣ Κ23ΑΓΩΝΙΣΜΑΓΥΝΑΙΚΕΣ Κ23
10.50100μ11.80
21.30200μ24.20
47.60400μ55.00
1.49.00800μ2.08.00
3.35.001500μ4.25.00
14.10.005000μ16.40.00
30.05.0010,000μ36.00.00
9.05.003000μ ΦΕ10.36.00
14.50110μ ΕΜΠ / 100μ ΕΜΠ14.05
52.50400μ ΕΜΠ60.75
 Μαραθώνιος 
1.30.0020km Βάδην1.48.00
 35km Βάδην 
2.16Ύψος1.81
5.25Επί Κοντώ4.05
7.60Μήκος6.20
15.55Τριπλούν12.80
17.60Σφαίρα14.50
54.00Δίσκος48.50
66.00Σφύρα61.00
72.00Ακόντιο51.00
730010αθλο – 7αθλο5500

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  Κ18, Κ20

Κ18

 • Να έχουν πετύχει τα όρια της EAA  του Ευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος Κ18.
 • Μετά από εισήγηση του Συντονιστή αναπτυξιακών κατηγοριών (σε συνεργασία με τους αρμόδιους συντονιστές) Κ18 και απόφαση της ΕΠΥΑ, για περιορισμένο αριθμό αθλητών- τριών που είχαν μεγάλη αγωνιστική εξέλιξη την προηγούμενη χρονιά από τα κλιμάκια των προεθνικών ομάδων των ΕΑΣ.    

Κ20

 • Να έχουν πετύχει, τα όρια της ΕΑΑ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20.
 • Να έχουν πετύχει  όρια της W.A  για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Οι Προεθνικές ομάδες είναι ανοικτές για καινούργιες εντάξεις  καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον πετύχει κάποιος αθλητής η αθλήτρια τα συγκεκριμένα κριτήρια. Οι νέες εντάξεις  θα αρχίσουν από την περίοδο του κλειστού στίβου (επίσημοι αγώνες η ημερίδες του ΣΕΓΑΣ).  

Απεντάξεις από τις προεθνικές ομάδες θα πραγματοποιούνται σε περίπτωση που οι προπονητές των επιλεγμένων αθλητών δεν συνεργάζονται με τον Τεχνικό διευθυντή εθνικών ομάδων και τον συντονιστή αναπτυξιακών εθνικών ομάδων,  αρνούνται να συμμετάσχουν στα CAMP τις ομοσπονδίας, διαπιστωθεί παραβίαση των κανονισμών του ΕΟΚΑΝ και της WADA όπως και μη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης του ΣΕΓΑΣ.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Οι παροχές δίδονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε αθλητή και αθλήτριας, μετά από εισήγηση του Συντονιστή Αναπτυξιακών εθνικών ομάδων και μπορεί να περιλαμβάνουν:  

 • Ιατροφαρμακευτική και φυσιοθεραπευτική  υποστήριξη στα κέντρα υψηλού αθλητισμού του ΣΕΓΑΣ
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης της Ομοσπονδίας.
 • Προμήθεια  αθλητικού εξοπλισμού, όπου κρίνεται αναγκαίο και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αντίστοιχου εθνικού προπονητή στην ΕΠ.Υ.Α.
 • Στοχευμένη οικονομική ενίσχυση για κάλυψη σοβαρών προπονητικών ή βιοποριστικών αναγκών.
 • Φιλοξενία σε ξενώνες για όσους αθλητές η αθλήτριες μετακινούνται από την επαρχία στα κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και γυμνάζονται με Ομοσπονδιακούς προπονητές, καθώς επίσης και ενίσχυση διατροφής, σε ειδικές περιπτώσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Βασική παράμετρος της επιτυχίας  του θεσμού των προεθνικών ομάδων  είναι η διοργάνωση προπονητικών συγκεντρώσεων (camp) με συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών που ανήκουν στις Ομάδες αυτές και των προπονητών τους. Η συμμετοχή στα camps για τους αθλητές και προπονητές των προεθνικών ομάδων είναι υποχρεωτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι προπονητές των αθλητών- αθλητριών των Προεθνικών Ομάδων  οφείλουν να καταθέτουν στην αρχή της χρονιάς στον αρμόδιο Τεχνικό Διευθυντή ή Συντονιστή αναπτυξιακών εθνικών ομάδων, για έγκριση τον αγωνιστικό και προπονητικό  σχεδιασμό  του αθλητή – αθλήτριας τους και  επίσης και ετήσιο απολογισμό στο τέλος της χρονιάς. Θα πρέπει  να συνεργάζονται στενά μαζί τους, όπως και με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές που θα τους υποδειχτούν και να συμμετέχουν στις προπονητικές και επιμορφωτικές δράσεις της ομοσπονδίας.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ Ε.Α.Σ.

Νέος θεσμός που λειτουργεί από το 2021.Στα κλιμάκια αυτά συμμετέχουν μόνο Αθλητές της κατηγορίας Κ16. Υπεύθυνος για την δημιουργία  την  λειτουργία και την καθοδήγηση είναι ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  Κ18 και Κ20 σε συνεργασία με τις κατά τόπους ΕΑΣ και τους Τεχνικούς Σύμβουλους των ΕΑΣ . Δικαίωμα ένταξης έχουν οι Αθλητές-τριες που τον προηγούμενο χρόνο κατέλαβαν μία από τις τρείς πρώτες θέσεις στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας Κ16. Πρέπει να θεσπιστεί συνάντηση των αθλητών  το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα στην έδρα της ΕΑΣ ή σε όποιο Στάδιο κρίνεται πρόσφορο με ευθύνη του Τ. Συμβούλου και παρουσία ομοσπονδιακών προπονητών οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι και για την προπόνηση των αθλητών – τριων. Ορισμένοι από αυτούς τους αθλητές και οι προπονητές τους με εισήγηση Των ομοσπονδιακών προπονητών και του Συντονιστή αναπτυξιακών εθνικών ομάδων Κ18 και Κ20  θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στα θεματικά προπονητικά  camp του ΣΕΓΑΣ. Οι κατά τόπους ΕΑΣ πρέπει να έχουν την ευθύνη για την λειτουργία αυτών των προπονήσεων (ωράρια-κλείσιμο Σταδίου) και να παρέχουν μικρό αθλητικό υλικό π.χ ένα tshirt κ.α. Σε αυτούς τους αθλητές και τους προπονητές τους σε συνεργασία με τον Τομέα επιμόρφωσης θα γίνονται σεμινάρια (βιωματικά και θεωρητικά) σε θέματα προπονητικής ψυχολογίας Διατροφής κ.α. Επίσης θα μπορεί να γίνονται μετρήσεις κατά την διάρκεια των προπονήσεων και test πεδίου.

Κατεβάστε την εφαρμογή