Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ16, 5 όμιλοι (11-12/7)

1ος όμιλος Καβάλα 11-12/7

A΄και Β΄ ημέρα

2ος – Θεσσαλονίκη 11-12/7

Α΄ ημέρα

Β΄ημέρα

3ος όμιλος- Πάτρα11-12/7

Α’ και Β’ ημέρα

4ος όμιλος – Αγιος Κοσμάς 11-12/7

Α΄ημέρα

Β΄ημέρα

5ος όμιλος – Άγιος Κοσμά 13-14/7

Α’ ημέρα

Β΄ημέρα

Κατεβάστε την εφαρμογή