Αναπτυξιακοί Αγώνες σε ανώμαλο έδαφος, Θεσσαλονίκη (26/1)