Στις 18 Σεπτεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων για το μέλλον του ελληνικού στίβου

ΣΕΓΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ

Λίγες μόλις ημέρες έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση της δυνατότητας υποβολής προτάσεων για το αγωνιστικό πλαίσιο και τις «τεχνικές διατάξεις – κανονισμούς» των πρωταθλημάτων και αγώνων, τις εθνικές μας ομάδες, την αξιολόγηση των σωματείων και την επιμόρφωση.

Η Ομοσπονδία μέσα από τον δίαυλο επικοινωνίας με τους ανθρώπους του χώρου, επιθυμεί να καταλήξει στις καλύτερες δυνατές αλλαγές, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του χώρου, σε όλα τα επίπεδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να καταθέτουν τις προτάσεις τους μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο κείμενο που ακολουθεί καταγράφονται τα κυριότερα κεφάλαια από το αγωνιστικό πλαίσιο και τις «τεχνικές διατάξεις – κανονισμούς» των πρωταθλημάτων – αγώνων, των εθνικών μας ομάδων, της αξιολόγησης των σωματείων και της επιμόρφωσης.

Σε κάθε επιμέρους κεφάλαιο και παράγραφο αναφέρεται επιγραμματικά τι ισχύει μέχρι σήμερα.

Οι προπονητές, τα μέλη των Δ.Σ. των σωματείων, και των Ε.Α.Σ. και τα μέλη των επιτροπών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μπορούν να καταγράφουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου και στην ειδική φόρμα, είτε τη σύμφωνη γνώμη τους, είτε τις νέες αιτιολογημένες προτάσεις τους.

Για κάθε κεφάλαιο από το Α΄ μέχρι το Ε΄, η γενική τοποθέτηση μπορεί να είναι μέχρι 100 λέξεις περίπου (Α΄ κεφάλαιο μέχρι 100 λέξεις περίπου, Β΄ κεφάλαιο μέχρι 100 λέξεις περίπου κ.λ.π.), ενώ για κάθε παράγραφο εκάστου κεφαλαίου οι προτάσεις μπορούν να είναι μέχρι 60 λέξεις περίπου (κεφάλαιο Α΄ παρ. 1 μέχρι 60 λέξεις περίπου, κεφάλαιο Β΄ παρ. 1 μέχρι 60 λέξεις περίπου κλπ).

Για τα κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄, καταθέτουν προτάσεις ΜΟΝΟ οι προπονητές

Για τα κεφάλαια Δ΄ και Ε΄, καταθέτουν προτάσεις οι προπονητές, τα μέλη των Δ.Σ. των σωματείων και των Ε.Α.Σ. και τα μέλη των επιτροπών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Στο κεφάλαιο ΣΤ’ (διάφορα άλλα θέματα) καταθέτουν απόψεις – προτάσεις ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ για όποιο επιπλέον θέμα θεωρούν απαραίτητο μέχρι 250 λέξεις περίπου.

Για όποιο κεφάλαιο συνολικά ή και παράγραφο κεφαλαίου μεμονωμένα δεν κατατίθεται άποψη ή και πρόταση θεωρείται ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος.

Στη φόρμα κατάθεσης προτάσεων συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία.

Οι επιτελικοί – ομοσπονδιακοί προπονητές που δεν ανήκουν σε σωματείο αναγράφουν «Σ.Ε.Γ.Α.Σ.» στη θέση το σωματείου.

Η κατάθεση ηλεκτρονικά των απόψεων και προτάσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 4 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 24.00.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και μόνο οι προτάσεις – απόψεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τότε θα ληφθούν υπ όψιν.

Συνέχεια

Κατεβάστε την εφαρμογή