Διαδικασία ένταξης διοργανώσεων στο παγκόσμιο καλεντάρι

Σε σημαντικές και καθοριστικές αλλαγές έχει προχωρήσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία σε σχέση με τη διαδικασία ένταξης αγώνων στο παγκόσμιο καλεντάρι, που στην ουσία θα συνεπάγεται και έγκριση των επιδόσεων που σημειώνονται σε αυτές.

Ο ΣΕΓΑΣ έχει ενημερώσει τους διοργανωτές για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε οι αγώνες να πάρουν έγκριση και να ενταχθούν στο παγκόσμιο καλεντάρι κι έτσι οι επιδόσεις να ισχύουν για: επίτευξη ορίων, βαθμολογία για την παγκόσμια κατάταξη, λίστες καλύτερων επιδόσεων, επίτευξη ρεκόρ.

Από την 1η Νοεμβρίου 2022, η WA έχει καταστήσει διαθέσιμη την πλατφόρμα για το παγκόσμιο καλεντάρι (World Global Calendar) στις Ομοσπονδίες μέλη της, για την υποβολή αιτήσεων, για διοργανώσεις, που διεξάγονται με την άδεια της Εθνικής Ομοσπονδίας (National Permit), προκειμένου να αποτελέσουν μέρος των αγώνων που θα συμμετέχουν στο World Ranking.

Η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα της WA θα γίνεται από τον διοργανωτή και η Ομοσπονδία θα έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει την αίτηση προκειμένου η διοργάνωση να δημοσιευτεί στο Παγκόσμιο Καλεντάρι Αγώνων.

Μόλις η WA επιβεβαιώσει μια διοργάνωση στο παγκόσμιο καλεντάρι η Ομοσπονδία αναλαμβάνει τη δέσμευση για:

· να διεξαχθεί ο αγώνας σύμφωνα με τους Κανόνες και τους Κανονισμούς της WA,

· να φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους Κανόνες και τους Κανονισμούς της WA, γεγονός που θα μπορεί να οδηγεί στο να μην ληφθούν υπόψη για στατιστική χρήση τα αποτελέσματα της διοργάνωσης από την WA,

· να αποστέλλονται στην WA, με σαφή, έγκαιρη και συντονισμένη διαδικασία τα πλήρη αποτελέσματα αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε διοργάνωσης.

Αιτήσεις θα απαιτούνται για όλους τους αγώνες (πρωταθλήματα και συναντήσεις μιας ημέρας/one day meetings) και για όλους τους τύπους διοργανώσεων: Ανοικτός, κλειστός, σύνθετα, βάδην, αγώνες σε ανώμαλο δρόμο, δημόσιο Δρόμο και βουνό.

Παράλληλα θα συνεχιστεί η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα για την έγκριση μιας διοργάνωσης από τo ΔΣ της Ομοσπονδίας (National Permit), αφού θα απαιτείται η αποστολή αίτησης στην Επιτροπή Αγώνων και στην Επιτροπή Αγώνων σε Δημόσιο Δρόμο και Βουνό (ανάλογα με τη διοργάνωση). Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι διοργανώσεις που εντάσσονται στη σειρά αγώνων “Continental Tour” της WA.

Από την 1η Μαρτίου 2023 οι αιτήσεις στην WA θα πρέπει να υποβάλλονται 60 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της διοργάνωσης και σε περιπτώσεις αλλαγών (ημερομηνία, τόπος διεξαγωγής, αγωνισμάτων κ.α.), αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα από την πλατφόρμα (World Global Calendar).

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποστέλλονται αμέσως μετά τη διεξαγωγή της διοργάνωσης ή το αργότερο εντός 24ωρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και σύμφωνα με τις υποδείξεις της WA και θα αφορούν σχεδόν όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (Κ16, Κ18, Κ20, Κ23 και Ανδρών – Γυναικών).

Κάθε διοργάνωση που θα υποβάλλει αίτηση για ένταξή της στο Παγκόσμιο Καλεντάρι (World Global Calendar) θα πρέπει να καταβάλλει στην WA ένα ετήσιο διαχειριστικό-διοικητικό τέλος που ανέρχεται στο ποσό των 25€.

Δείτε αναλυτικά τι ισχύει για την ένταξη αγώνων στο παγκόσμιο καλεντάρι

Δείτε τις χρήσιμες οδηγίες που συνέταξε η Επιτροπή Αγώνων.

Κατεβάστε την εφαρμογή