Αγωνιστικό πλαίσιο – κεντρικές τεχνικές διατάξεις 2023

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετά την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής Αναπτυξιακού – Σωματειακού  Αθλητισμού και την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της  ομοσπονδίας,  ανακοινώνει το αγωνιστικό πλαίσιο – κεντρικές τεχνικές διατάξεις  2023.

Οι τροποποιήσεις που θα ισχύσουν το 2023, αναφέρονται στο συνημμένο με κόκκινα γράμματα και επισημαίνονται με πλαϊνές μπάρες.

Κατεβάστε την εφαρμογή