Περιφερειακό Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος, Λιτόχωρο (30/1)