Αναπτυξιακοί Αγώνες σε Ανώμαλο Έδαφος, Πάτρα (9/2)