Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας το Μάρτιο στα Τρίκαλα

Το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ με την υπ΄αρ. 2/10.2.2020 απόφαση του και σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, καλεί τα σωματεία μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 10.00 στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Τρικκαίων “Α. Τριγώνης” (Γαριβάλδη 6-12) με τα εξής θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Προϋπολογισμός 2020 – έγκριση.
3. α) Έκθεση πεπραγμένων διοικητικού συμβουλίου από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019. Έγκριση και απαλλαγή της διοίκησης.
β) Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων και εξόδων. Ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019
γ) Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019.
4. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 10.00 στον ίδιο χώρο και με την ίδια θεματολογία.

Κατεβάστε την εφαρμογή