Ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Βασίλης Σεβαστής αποδομεί τον ισχυρισμό Αυγενάκη για άρθρο της IAAF

Σχετικά με τον ισχυρισμό του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη ότι η διατύπωση του άρθρου 7, παρ. 5 του Καταστατικού της IAAF:

«Για να θεωρηθεί Μέλος (νέο) ο αιτών (δηλ. η Ομοσπονδία του κάθε Κράτους που θέλει να γίνει Μέλος της IAAF), πρέπει να επιδείξει στην κρίση του Συμβουλίου, ότι είναι μια ξεχωριστή οντότητα σύμφωνα με την Νομοθεσία της Χώρας»,
Ο κύριος Αυγενάκης ισχυρίστηκε στη Βουλή ότι: Αυτή η διατύπωση σημαίνει πολύ απλά ότι: «πάνω από κάθε Ομοσπονδία Κράτους είναι η Νομοθεσία του Κράτους».
Πάνω σ’ αυτό ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Βασίλης Σεβαστής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το άρθρο αυτό της IAAF πολύ απλά σημαίνει ΜΟΝΟ ότι μια Ομοσπονδία για να γίνει Μέλος της IAAF, πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης, δηλαδή να έχει Καταστατικό εγκεκριμένο από το αρμόδιο Δικαστήριο και προκειμένου για την Χώρα μας, να διαθέτει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ!!!»

Εξάλλου η παρέμβαση Κόου αυτό ακριβώς λέει:
Είναι άλλο πράγμα να λειτουργεί μια Ομοσπονδία Μέλος της IAAF σύμφωνα με τους Νόμους της Χώρας και άλλο η εναρμόνιση με το Καταστατικό της IAAF, σε θέματα εσωτερικής Διακυβέρνησης.(θητείες – όρια ηλικίας κ.λπ).

Κατεβάστε την εφαρμογή