Συμμετοχή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Μια ιδιαίτερη ευκαιρία θα έχει η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων να προωθήσει τον αθλητισμό στην περιοχή δράσης της, αφού την επόμενη χρονιά θα συμμετάσχει ως εταίρος σε τρία Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στους νέους αθλητές και τη στήριξη τους μέσω νέων τεχνολογιών στην εναρμόνιση επαγγελματικής- εκπαιδευτικής τους διαδρομής και της αθλητικής τους καριέρας. Το δεύτερος έχει θέμα τον αθλητισμό σε μειονεκτούσες αγροτικές περιοχές και την προώθηση του αθλητισμού υπαίθρου με τη θεσμοθέτηση του “Πρέσβη του αθλητισμού” στα νησιά, ενώ το τρίτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αφορά στην προώθηση της εκπαίδευσης στις λεγόμενες soft δεξιότητες στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού για νέους 15 έως 20 ετών. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΣ ξεκινάει άμεσα καινοτόμες δράσεις για τον αθλητισμό και τους νέους στις Κυκλάδες.

Κατεβάστε την εφαρμογή