Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ

Το κορυφαίο όργανο της Ομοσπονδίας, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των αντπροσώπων των Σωματείων-Μελών όλης της Επικράτειας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου στο Αλεξάνδρειο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Λουτρακίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 10.00 στον ίδιο χώρο και με την ίδια θεματολογία.

Τα θέματα της συνεδρίασης
1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Προϋπολογισμός 2019 – έγκριση.
3.  α) Έκθεση πεπραγμένων διοικητικού συμβουλίου από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018. Έγκριση και απαλλαγή της διοίκησης.
     β) Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων και εξόδων. Ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018
     γ) Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018.
4. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
5. Εκκαθάριση μητρώου Σωματείων Μελών του ΣΕΓΑΣ. Έγκριση
6. Τροποποίηση διατάξεων εγκυκλίου εγγραφών- μεταγραφών – έγκριση.

Κατεβάστε την εφαρμογή