Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών «τρέχει» για την Κλιματική Αλλαγή στον «ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 2019»

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) θα συμμετάσχει με περισσότερους από 50 δρομείς, στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας με σκοπό ν’ αναδείξει την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα περιορισμού της ανθρωπογενούς παρέμβασης στη φύση, που ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή.

Οι δρομείς που θα αγωνιστούν είναι εργαζόμενοι στο Αστεροσκοπείο και προέρχονται από το ερευνητικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του κέντρου. Το ΕΑΑ και οι εργαζόμενοί του με τη συμμετοχή τους θέλουν να στείλουν μήνυμα “προς τους πολίτες και τους πολιτικούς για την αναγκαιότητα αλλαγής του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου που χρησιμοποιεί αλόγιστα τους φυσικούς πόρους του πλανήτη, προκαλώντας την αύξηση των θερμοκηπικών αερίων και την συνεπακόλουθη κλιματική αλλαγή, αλλά και ρύπανση της ατμόσφαιρας, των θαλασσών και των γαιών. Η προσπάθεια περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον εξαρτάται από όλους, τόσο με την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την υιοθέτηση ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς όσο και με στοχευμένες επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές παρεμβάσεις”.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Καθ. Μανώλης Πλειώνης δήλωσε: ”Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΑΑ, πέρα από την πρωτογενή έρευνα για την κατανόηση των φυσικών ή ανθρωπογενών διαδικασιών που επηρεάζουν το Κλίμα, είναι και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής και των επιπτώσεών του, μέσω της διεπαφής επιστήμης – πολιτισμού, επιστήμης – τέχνης, επιστήμης – αθλητισμού κ.α.

Αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος σε μια συμβολική προσπάθεια ευαισθητοποίησης και αφύπνισης των πολιτών για την Κλιματική Αλλαγή και για αυτό θα τρέξουμε ομαδικά στον “ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 2019” με σύνθημα: “Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή”. Το ΕΑΑ, ως ερευνητικός φορέας, επιτελεί κυρίως το λειτούργημα της παραγωγής νέας γνώσης, αλλά και της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών για την πρόγνωση, τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση αποτελεσμάτων έντονων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών. Πρόσφατη στρατηγική επιλογή του ΕΑΑ είναι και η περαιτέρω ανάπτυξη πολύπλευρων δράσεων τόσο ερευνητικών όσο και παροχής εμπειρογνωμοσύνης και καινοτόμων υπηρεσιών σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Ορμώμενοι από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και τη θεματική στρατηγική της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά και για την εξυπηρέτηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, έχουμε θέσει ως στρατηγικό του στόχο την υλοποίηση δράσεων σε θέματα πρόληψης των κινδύνων και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, τόσο μέσα από τα ερευνητικά έργα που υλοποιεί όσο και από τις καινοτόμες υπηρεσίες που παρέχει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΕΑΑ συστήνει και αναπτύσσει νέες υποδομές, όπως το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων (ΠΑΓΓΑΙΑ). Το ΠΑΓΓΑΙΑ είναι μια ερευνητική υποδομή για την παρακολούθηση κρίσιμων κλιματικών παραμέτρων και θερμοκηπικών αερίων, στα πρότυπα του Συστήματος Παρακολούθησης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (GAW/WMO). Για την εγκατάσταση της ΠΑΓΓΑΙΑ επιλέχθηκαν τα Αντικύθηρα, ένα νησί που προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα για την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών συνθηκών υποβάθρου, εξυπηρετώντας έτσι και τη στήριξη της νησιωτικότητας.

Το ΕΑΑ εντείνει την προσπάθεια ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών σχετικών με την Πολιτική Προστασία και δηλώνει ότι θα είναι κοντά στο ευρύ κοινό στο άμεσο μέλλον, με πολλές δράσεις ενημέρωσης σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή. Η “Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή” του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ξεκινά με έναν μεγάλο, δυναμικό και αισιόδοξο αγώνα δρόμου!

Κατεβάστε την εφαρμογή