Αναπτυξιακοί Αγώνες σε ανώμαλο έδαφος, Ν. Σμύρνη (14/2)