Στις 14 Ιανουαρίου το επόμενο διαδικτυακό σεμινάριο