«Αχίλλεια 2018» στα Γρεβενά


Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο των Γρεβενών θα διεξαχθούν το Σάββατο 26 Μαΐου αγώνες στίβου με την επωνυμία ¨Αχίλλεια 2018» τους οποίους διοργανώνουν

η ΕΑΣ  ΣΕΓΑΣ  Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Γυμναστικό Σύλλογο Γρεβενών την Γυμναστική Ένωση Γρεβενών την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και το Δήμο Γρεβενών.
Στους αγώνες μπορούν να πάρουν μέρος αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Τα αντίστοιχα αγωνίσματα και τις ηλικιακές κατηγορίες μπορείτε να τα δείτε στο ωρολόγιο πρόγραμμα που δημοσιεύεται πιο κάτω.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα  γίνονται  στα  γραφεία  της  ΕΑΣ  ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι την  Τρίτη  22 Μαΐου 2018, στο ειδικό έντυπο που συνοδεύει την προκήρυξη,  κανονικά συμπληρωμένο, ταχυδρομικώς ή με FAX ή με e-mail.
Καμία  δήλωση  δεν  θα  γίνει  δεκτή  μετά  την  παρέλευση της  ημερομηνίας, αλλά  και  κατά  την  ημέρα  των  αγώνων. Κανένας  αθλητής-αθλήτρια δεν  θα  γίνει δεκτός  χωρίς  Δελτίο. Επίσης, στη δήλωση συμμετοχής ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ θα  πρέπει να γράφεται ο αριθμός δελτίου του  αθλητή-τριας καθαρά, άλλως δεν θα αναγράφεται στο πινάκιο, καθώς και το ονοματεπώνυμο του προπονητή. Τις  Δηλώσεις   πρέπει  να  υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του  σωματείου. Ο αριθμός συμμετοχής κατά αγώνισμα είναι  απεριόριστος. Ο εκπρόσωπος του σωματείου κατά την έναρξη των αγώνων, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια αυτών, να έχει μαζί του τα Αθλητικά Δελτία  των αθλητών-τριών, για να τα παραδώσει στον Αλυτάρχη των  αγώνων  εφόσον του ζητηθούν, θεωρημένα από τον  Γιατρό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ περιλαμβάνει και το έντυπο συμμετοχής  

Το ωρολόγιο πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2018

ΩΡΑ

ΔΡΟΜΟΙ

ΑΛΜΑΤΑ

ΡΙΨΕΙΣ

15:00

KID’S ATHLETICS

16:00

300 μ ΕΜΠ ΠΠ Α΄

ΜΗΚΟΣ ΠΠ Β΄ ΜΙΝΙ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Π

16:15

50 μ. ΠΠ ΜΙΝΙ

 

 

16:30

50 μ. ΠΚ ΜΙΝΙ

 

 

16:45

60 μ. ΠΠ Β΄

 

 

17:00

60 μ. ΠΚ Β

ΜΗΚΟΣ ΠΚ Β΄ ΜΙΝΙ 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚ  Α΄

17:20

80 μ. ΠΠ Α΄

 

 

17:30

80 μ. ΠΚ Α΄

 

 

17:40

100 μ. Α-Ε-Π

 

 

17:50

100 μ. Γ-Ν-Κ

 

 

18:00

150 μ. ΠΠ Α΄

ΜΗΚΟΣ Α-Ε-Π

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΠ  Α΄

18:10

150 μ. ΠΚ Α΄

 

 

18:20

400 μ. Α-Ε-Π

 

 

18:30

800 μ. Γ-Ν-Κ

 

 

18:40

1500 μ. Α-Ε-Π

 

 

18:50

1000 μ. ΠΠ Α΄

 

 

19:00

4 Χ 60 μ. ΠΠ Β΄

ΜΗΚΟΣ Γ-Ν-Κ

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΚ  Α΄

19:10

4 Χ 60 μ. ΠΚ Β΄

 

 

19:20

4 Χ 80 μ. ΠΠ Α΄

 

 

19:30

4 Χ 80 μ. ΠΚ Α΄

 

 

19:40

8 Χ 50 μ. ΠΠ ΜΙΝΙ

 

 

19:50

8 Χ 50 μ. ΠΚ ΜΙΝΙ

 

 

 

Κατεβάστε την εφαρμογή