Διαγωνισμοί προμήθειας για μεταλλικές κατασκευές και τέντες


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προκηρύσσει σύμφωνα με την από 15/1/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισμού για την

προσωρινή τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών και μεταλλικών πεζογεφυρών για τις ανάγκες του Αυθεντικού Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας του 2018 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε πενήντα εννέα χιλιάδες (59.000) € πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Προμήθεια τεντών
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προκηρύσσει σύμφωνα με την από 15/1/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση τεντών και σκιάστρων για τις ανάγκες του Ημιμαραθωνίου και του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας τoυ έτoυς 2018 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30΄ μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της μοσπονδίας μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις ΕΔΩ

 

 

 

Κατεβάστε την εφαρμογή