Διαγωνισμοί προμηθειών


Τρεις διαγωνισμούς προκηρύσσει ο ΣΕΓΑΣ οι οποίοι αφορούν προμήθειες για τις ανάγκες των μαζικών αγώνων 2018.

Προμήθεια τσαντών  

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προκηρύσσει σύμφωνα με την από 7/12/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισμού για την αγορά τσαντών για τις ανάγκες του Ημιμαραθωνίου και του Μαραθωνίου της Αθήνας και των αγώνων Run Greece, που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ το 2018 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30΄ μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΟΙ 3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Είδη μάρκετινγκ, κατασκευές, αποθήκευση υλικών
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων  (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προκηρύσσει σύμφωνα με την από 7/12/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια, διαχείριση και αποθήκευση ειδών σήμανσης και κατασκευών μάρκετινγκ για τις ανάγκες των αγώνων μαζικής συμμετοχής του ΣΕΓΑΣ του
2018 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Έντυπα
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προκηρύσσει σύμφωνα με την από 7/12/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισμού για την συμφερότερη προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του ΣΕΓΑΣ και των αγώνων μαζικής συμμετοχής του 2018 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα.

 

 

Κατεβάστε την εφαρμογή