Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20, Πιτέστι (1-2/7)

 

Θέσεις και επιδόσεις των αθλητών/τριων μας
 
1ος 10.57 100 μ. Ζήκος
1η 40.88 4Χ100 μ. Ζήκος, Γκαραγκάνης, Αρβανίτης, Παππάς
1η 4,00 μ. Επί κοντώ Αδαμοπούλου
1ος 9.20.14 3.000 μ.  στιπλ, Σάκης
1ος 5,35 Επί κοντώ, Νεράντζης
1ος 7,62 μ. (1,0) μήκος Μαντζουρογιάννης
1ος 19,67 μ. Σφαιροβολία Μουζενίδης
1η 5.257 7αθλο, Γκέλη
2ος 22.01 200 μ., Παππάς
2η 14.05 100 μ. εμπ., Καραγιάννη
2η 59.41 400 μ. εμπ. Κιάφα
2ος 2,10 μ. Υψος Μέρλος
2ος 4,90 Επί κοντώ, Καραγιάννης
2η 6,15 μ. (2,5) Μήκος, Κουτσαλιάρη
2η 54,97 μ. Σφυροβολία, Ναξάκη
2ος 71,63 μ. Σφυροβολία Κορακίδης 
3η 12.01 100 μ. Λαφτσή
3η 24.65 200 μ., Λαφτσή
3ος 1.52.04 800 μ., Μηλιαράς
3η 1,75 μ. Υψος, Δόση
3ος 15,81 μ. Τριπλούν, Μονώπολης
3η 14,64 μ. Σφαιροβολία, Μαγκούλια
3η  46,28 μ. Ακοντισμός Μανιού
4ος 10.75 100 μ. Γκαραγκάνης
4ος 22.30 200 μ., Αρβανίτης
4ος 47.88 400 μ. Λαμπρόπουλος
4ος 3.56.29 1.500 μ. Παπούλιας
4ος 14.45 110 μ. εμπ., Λυρής
4ος 55.22 400 μ. εμπ. Καλογεράκης
4η 1,70 μ. Υψος, Θεοχάρη
4η 6,03 μ. Μήκος, Μάρκου
4η 49,76 μ. Δισκοβολία Σπανουδάκη
4ος 51,76 μ. Δισκοβολία, Καρτσίνης
4ος 70,90 μ. Σφυροβολία  Φραντζεσκάκης
7ος 60,58 μ. Ακοντισμός, Μυλωνάς
8η 12,11μ. Τριπλούν Μπαλαμούτη
8ος 60,46 μ. Ακοντισμός, Περιστέρης

Κατεβάστε την εφαρμογή