Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων σε ανώμαλο έδαφος, Αρχαία Ολυμπία (9/2)