Γίνεται γνωστό πως το Δικαστήριο απέρριψε σήμερα την προσφυγή του σωματείου Νίκη Βύρωνα, κατά της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας που αφορά στα σωματεία χωρίς δικαίωμα ψήφου.

OSense O-Sense