Την Κυριακή (31/3) η Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών του ΣΕΓΑΣ

Οριστικά την Κυριακή, 31 Μαρτίου θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών του ΣΕΓΑΣ στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, λόγω έλλειψης απαρτίας το Σάββατο (30/3).

Η Συνέλευση θα ξεκινήσει στις 10.00 π.μ., με τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (ιδ. άρθρο 24) όπως ισχύει και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ (άρθρο 7 & επόμενα).

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης:

 1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
 2. α) Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023.
  Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.
  β) Οικονομικός και Ταμειακός Απολογισμός εσόδων – εξόδων- από 01/01/2023 μέχρι
  31/12/2023. Ειδικός απολογισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και ειδικός
  απολογισμός Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
  γ) Έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση από 01/01/2023 έως
  31/12/2023.
  δ) Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε
  διαχειριστική ευθύνη.
 3. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
 4. Έγκριση Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για την εναρμόνισή τους στις αντίστοιχες τροποποιήσεις
  του νομοκανονιστικού πλαισίου.

Κατεβάστε την εφαρμογή