Στις 11 Μαρτίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ. Η Πρόσκληση προς τα Σωματεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υπ’ αρ. 02/21 Ιανουαρίου 2023 απόφασή του, καλεί τα Σωματεία – μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Μαρτίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αναφέρονται στην παρακάτω πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (άρθρο 24) όπως ισχύει και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ (άρθρο 7 και επομ.).
Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται η πόλη της Αθήνας.

Κατεβάστε την εφαρμογή