Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φώτο φίνις

Ο ΣΕΓΑΣ θα διεξάγει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Συστήματος Φώτο Φίνις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως τις 22/5/2023 και ώρα 15.00, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Κατεβάστε την εφαρμογή