Οι μετακινήσεις αθλητών στην εμβόλιμη μεταγραφική περίοδο

Συνολικά 55 μεταγραφές εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μεταγραφών και επικυρώθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ στην εμβόλιμη μεταγραφική περίοδο.

Οι αιτήσεις που έγιναν εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 7 του Κανονισμού Μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Μετεγγραφές αθλητών από διαγραφέντα ή διαλυθέντα σωματεία).

Στη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου κατατέθηκαν 56 αιτήματα και απορρίφθηκε ένα, το οποίο δεν πληρούσε τις σχετικές προϋποθέσεις.

Αναλυτικά η σχετική λίστα

Κατεβάστε την εφαρμογή