Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων Αγωνισμάτων Α/Γ, Α/Γ Κ23 & Κ18, Πάτρα

Αποτελέσματα

Συμμετοχές

Προκήρυξη

Έντυπο συμμετοχής

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Ανδρών – Γυναικών  / Κ23 Ανδρών – Γυναικών / Κ18 Ανδρών – Γυναικών
Παμπελοποννησιακό Στάδιο – Πάτρα, Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Ιουλίου 2024
Α’ Ημέρα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2024
Πρωινή Περίοδος
Ώρα
έναρξης
Αγώνισμα Α-Γ

Κ23 Α-Γ
Κ18 Α-Γ

Αγώνι-σμα Παρατηρήσεις
09:00 100μ. με Εμπόδια Γ / K23 Γ 1 Σειρές
09:20 100μ. Α / K23 Α 1 Σειρές
09:40 Άλμα σε Ύψος Γ / K23 Γ 2  
10:00 100μ. K18 Α 1 Σειρές
10:00 Άλμα σε Μήκος Α / K23 Α 2 Σκάμμα 1
11:00 Άλμα σε Μήκος K18 Α 2 Σκάμμα 2
11:10 Σφαιροβολία Α / K23 Α 3  
11:10 100μ. με Εμπόδια K18 Γ 1 Σειρές
11:55 Άλμα σε Ύψος K18 Γ 2  
12:15 Σφαιροβολία K18 Α 3  
 
Απογευματινή Περίοδος
Ώρα
έναρξης
Αγώνισμα Α-Γ

Κ23 Α-Γ
Κ18 Α-Γ

Αγώνι-σμα Παρατηρήσεις
17:00 Άλμα σε Ύψος Α / K23 Α 4  
17:30 Σφαιροβολία Γ / K23 Γ 3  
18:45 Σφαιροβολία K18 Γ 3  
19:00 Άλμα σε Ύψος K18 Α 4  
19:00 200μ. Γ / K23 Γ 4 Σειρές
20:00 400μ. Α / K23 Α 5 Σειρές
20:15 200μ. K18 Γ 4 Σειρές
21:00 400μ. K18 Α 5 Σειρές

 

Β’ Ημέρα, Κυριακή 7 Ιουλίου 2024
Πρωινή Περίοδος
Ώρα
έναρξης
Αγώνισμα Α-Γ

Κ23 Α-Γ
Κ18 Α-Γ

Αγώνι-
σμα
Παρατηρήσεις
08:30 110μ. με Εμπόδια Α / Κ23 Α 6 Σειρές
09:00 Άλμα σε Μήκος Κ18 Γ 5  
09:10 Δισκοβολία Α / Κ23 Α 7  
10:10 Ακοντισμός Κ18 Γ 6  
10:30 110μ. με Εμπόδια Κ18 Α 6 Σειρές
10:45 Άλμα Επί Κοντώ Α / Κ23 Α 8  
11:00 Άλμα σε Μήκος Γ / Κ23 Γ 5  
11:15 Δισκοβολία Κ18 Α 7  
12:00 Άλμα Επί Κοντώ Κ18 Α 8  
12:15 Ακοντισμός Γ / Κ23 Γ 6  
         
Απογευματινή Περίοδος
         
Ώρα
έναρξης
Αγώνισμα Α-Γ

Κ23 Α-Γ
Κ18 Α-Γ

Αγώνι-
σμα
Παρατηρήσεις
17:30 Ακοντισμός Α / Κ23 Α 9  
18:00 800μ. Κ18 Γ 7 Σειρές
18:15 800μ. Γ / Κ23 Γ 7 Σειρές
18:20 Ακοντισμός Κ18 Α 9  
19:45 1.500μ. Α / Κ23 Α 10 Σειρές
19:55 1.500μ. Κ18 Α 10 Σειρές

 

 

 

Ημερομηνία

06 - 07 Ιούλ 2024
Expired!

Ώρα

9:00 am - 9:00 pm
QR Code

Κατεβάστε την εφαρμογή