Αξιολόγηση στους διασυλλογικούς Α/Γ Κ18 των αθλητών και αθλητριών που προκρίθηκαν στο Σχολικό Πρωτάθλημα

Η Επιτροπή Αναπτυξιακού Σωματειακού Αθλητισμού, προκειμένου να περιορίσει την αγωνιστική επιβάρυνση των αθλητών και αθλητριών της κατηγορίας Κ18, που αγωνίζονται στο Πανελλήνιο Σχ0ολικό Πρωτάθλημα, προχώρησε σε αλλαγές στον τρόπο βαθμολόγησης τους στο Διασυλλογικό Αγώνα Κ18 Ανδρών – Γυναικών.

Οι Διασυλλογικοί Αγώνες της κατηγορίας θα διεξαχθούν σε Ομίλους το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Απριλίου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 4-5 Μαΐου θα γίνει στην Ελευθερούπολη το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.

Στο πλαίσιο της αποφυγής της υπέρμετρης επιβάρυνσης και της προστασίας των αθλητών – τριών η Επιτροπή Αναπτυξιακού – Σωματειακού Αθλητισμού εισηγήθηκε τη μη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών της κατηγορίας στο διασυλλογικό, στο αγώνισμα που έχουν προκριθεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το σωματείο να λάβει απευθείας εννέα βαθιούς αξιολόγησης. Η βαθμολογία αυτή θα προσμετρηθεί μόνο για την ετήσια αξιολόγηση – κατάταξη των Σωματείων το 2023 και όχι για την αγωνιστική βαθμολογία που ανακοινώνεται μετά το τέλος των αγώνων.

Αυτό θα ισχύσει μόνο για το αντίστοιχο αγώνισμα του Σχολικού Πρωταθλήματος και αν βέβαια λάβουν μέρος στον αγώνα (στο Πανελλήνιο Σχολικό). Στο δεύτερο αγώνισμα που έχουν δικαίωμα δήλωσης και συμμετοχής βάσει της Προκήρυξης του Διασυλλογικού Αγώνα Κ18, για να βαθμολογηθούν – αξιολογηθούν θα πρέπει να λάβουν μέρος κανονικά.


Η ανωτέρω διάταξη δεν ισχύει για τους αθλητές – τριες των Συνθέτων Αγωνισμάτων, οι οποίοι έχουν προκριθεί απευθείας στην Τελική Φάση του Σχολικού Πρωταθλήματος και ο Διασυλλογικός Αγώνας Συνθέτων της κατηγορίας Κ18 διεξήχθη στις 22 και 23 Απριλίου 2023.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Παράλληλα γίνεται γνωστό πως οι αθλητές και αθλήτριες που το Σαββατοκύριακο δίνουν εξετάσεις για εισαγωγή σε Πειραματικά Σχολεία, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής – αν αυτό απαιτηθεί – σε άλλο όμιλο, από τον όμιλο της έδρας του σωματείου τους.

Αναλυτικά η εισήγηση της Επιτροπής:
«Οι αθλητές – αθλήτριες πού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους Διασυλλογικούς αγώνες της κατηγορίας Κ18, μπορούν να συμμετέχουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε διαφορετικό όμιλο από τον όμιλο που συμμετέχει το σωματείο τους ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 αθλητές – αθλήτριες συνολικά από κάθε σωματείο.
Για τη συμμετοχή σε διαφορετικό όμιλο πρέπει απαραίτητα να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να προσκομιστεί βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις.
  2. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη – δήλωση συμμετοχής από το σωματείου του.
  3. Να υπάρχει η έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
    Σε αυτή την περίπτωση οι αθλητές – αθλήτριες που συμμετέχουν σε διαφορετικό όμιλο από τον όμιλο που συμμετέχει το σωματείο τους, βαθμολογούνται – αξιολογούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
  4. Κάθε αθλητής – αθλήτρια και για κάθε αγώνισμα που πετυχαίνει το όριο υψηλής πριμοδότησης, βαθμολογείται με επτά (7) βαθμούς αξιολόγησης, ανεξάρτητα με τη θέση κατάταξής του στα αγωνίσματα.
  5. Κάθε αθλητής – αθλήτρια και για κάθε αγώνισμα που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης, βαθμολογείται με δύο (2) βαθμούς αξιολόγησης, ανεξάρτητα με τη θέση κατάταξής του στα αγωνίσματα.
    Η βαθμολογία αυτή θα προσμετρηθεί μόνο για την ετήσια αξιολόγηση – κατάταξη των σωματείων το 2023 και όχι για την αγωνιστική βαθμολογία που ανακοινώνεται μετά το τέλος των αγώνων.

Κατεβάστε την εφαρμογή