Η Πέμπτη 20 Ιουνίου καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ & Κ23

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία ότι η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών και Ανδρών-Γυναικών Κ23 είναι η Πέμπτη 20 Ιουνίου.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποσταλούν με email μέχρι τις 14:00 στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς και στις κατά τόπους Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

Σχετικά με τις δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών – αθλητριών των κατηγοριών Κ23 (2002 – 2003 – 2004) και Κ20 (2005 – 2006), στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α/Γ και Κ23 (29-30/6) και στις Σκυταλοδρομίες Κ23 (1/7), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Α) Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ23 (2002 – 2004) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1. Για τα αγωνίσματα των κατηγοριών Α/Γ και Κ23 που διεξάγονται στις 29-30/6, έχουν δικαίωμα συμμετοχής το ανώτερο σε 3 αγωνίσματα συνολικά για κάθε κατηγορία, με την προϋπόθεση ότι την ίδια ημέρα έχουν δικαίωμα συμμετοχής το ανώτερο σε 2 ατομικά και 1 σκυταλοδρομία.

Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ23, που δηλώνονται στα ατομικά αγωνίσματα της κατηγορίας Κ23, υποχρεωτικά δηλώνονται στα ίδια ατομικά αγωνίσματα της κατηγορίας Α/Γ, ανεξάρτητα εάν έχουν πετύχει ή όχι  τα όρια της κατηγορίας Α/Γ

  • Για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών της κατηγορίας Κ23 που διεξάγονται στις 1/7, έχουν δικαίωμα συμμετοχής το ανώτερο σε 2 αγωνίσματα (4Χ100 και 4Χ400), με την προϋπόθεση ότι για το 2024  στην κατηγορία Κ23, θα έχουν συμμετάσχει συνολικά σε 3 αγωνίσματα σε όλους τους αγώνες:

10.000μ: 20 Απριλίου Αίγιο

10 χλμ Βάδην: 11 Μαΐου Ξυλόκαστρο

Πανελλήνιο Κ23: 29-30/6 – Βόλος

Σκυταλοδρομίες 4Χ100 – 4Χ400: 1/7 – Βόλος

Σύνθετα Αγωνίσματα: 6-7/7 – Πάτρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εάν συμμετέχουν σε 1 σκυταλοδρομία της Κ23 στις 1/7, τότε έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 29-30/6, σε 2 ακόμα ατομικά αγωνίσματα της κατηγορίας Κ23 και σε 3 αγωνίσματα της κατηγορίας Α/Γ.

(π.χ. 4Χ100 Κ23 – 100 Α & Κ23 – 200 Α – Κ23 – 4Χ100 Α) ή

(π.χ. 4Χ100 Κ23 – 100 Α – Κ23 – 200 Κ23 – 4Χ100 Α και 4Χ400 Α)

Σε κάθε περίπτωση και όπου αυτό είναι εφικτό λόγω της αριθμητικής συμμετοχής του συγκεκριμένου αθλητή σε αγωνίσματα, η συμμετοχή σε ατομικό αγώνισμα της κατηγορίας Κ23,  επιβάλει την συμμετοχή στο ίδιο ατομικό αγώνισμα και της κατηγορίας Α/Γ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν συμμετέχουν σε 2 σκυταλοδρομίες της Κ23 στις 1/7, τότε έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 29-30/6, σε 1 ακόμα ατομικό αγωνίσματα της κατηγορίας Κ23 και σε 3 αγωνίσματα της κατηγορίας Α/Γ.

(π.χ. 4Χ100μ Κ23 – 4Χ400μ Κ23 – 100μ Α/Γ & Κ23 – 200μ Α/Γ  – 4Χ100μ Α/Γ) ή

(π.χ. 4Χ100μ Κ23 – 4Χ400μ Κ23 – 100μ Α/Γ – Κ23 –  4Χ100μ Α/Γ και 4Χ400μ Α/Γ)

Σε κάθε περίπτωση και όπου αυτό είναι εφικτό λόγω της αριθμητικής συμμετοχής του συγκεκριμένου αθλητή σε αγωνίσματα, η συμμετοχή σε ατομικό αγώνισμα της κατηγορίας Κ23  επιβάλει την συμμετοχή στο ίδιο ατομικό αγώνισμα και της κατηγορίας Α/Γ.

Β) Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ20 (2005 – 2006) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1. Για τα αγωνίσματα των κατηγοριών Α/Γ και Κ23 που διεξάγονται στις 29-30/6, έχουν δικαίωμα συμμετοχής το ανώτερο σε 2 αγωνίσματα συνολικά για κάθε κατηγορία.

Οι αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας Κ20, που δηλώνονται στα ατομικά αγωνίσματα της κατηγορίας Κ23, υποχρεωτικά δηλώνονται στα ίδια ατομικά αγωνίσματα της κατηγορίας Α/Γ, ανεξάρτητα εάν έχουν πετύχει ή όχι  τα όρια της κατηγορίας Α/Γ

  • Για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών της κατηγορίας Κ23 που διεξάγονται στις 1/7, έχουν δικαίωμα συμμετοχής το ανώτερο σε 2 αγωνίσματα (4Χ100 και 4Χ400), με την προϋπόθεση ότι για το 2024  στην κατηγορία Κ23, θα έχουν συμμετάσχει συνολικά σε 2 αγωνίσματα σε όλους τους αγώνες:

10.000μ: 20 Απριλίου Αίγιο

10 χλμ Βάδην: 11 Μαΐου Ξυλόκαστρο

Πανελλήνιο Κ23: 29-30/6 – Βόλος

Σκυταλοδρομίες 4Χ100 – 4Χ400: 1/7 – Βόλος

Σύνθετα Αγωνίσματα: 6-7/7 – Πάτρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εάν συμμετέχουν σε 1 σκυταλοδρομία της Κ23 στις 1/7, τότε έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 29-30/6, σε 1 ακόμα ατομικό αγωνίσματα της κατηγορίας Κ23 και σε 2 αγωνίσματα της κατηγορίας Α/Γ.

(π.χ. 4Χ100μ Κ23 – 100μ Α/Γ & Κ23 – 200μ Α/Γ) ή

(π.χ. 4Χ100μ Κ23 – 100μ Κ23 –  4Χ100μ Α/Γ και 4Χ400μ Α/Γ)

Σε κάθε περίπτωση και όπου αυτό είναι εφικτό λόγω της αριθμητικής συμμετοχής του συγκεκριμένου αθλητή σε αγωνίσματα, η συμμετοχή σε ατομικό αγώνισμα της κατηγορίας Κ23,  επιβάλει την συμμετοχή στο ίδιο ατομικό αγώνισμα της κατηγορίας Α/Γ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν συμμετέχουν σε 2 σκυταλοδρομίες της Κ23 στις 1/7, τότε έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 29-30/6, ΜΟΝΟ σε 2 αγωνίσματα της κατηγορίας Α/Γ, στα οποία βέβαια έχουν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

(π.χ. 100μ Α/Γ – 4Χ100μ Α/Γ) ή

(π.χ. 100μ Α – 200μ Α) ή

(π.χ. 4Χ100μ  Α/Γ– 4Χ400μ Α/Γ)

Κατεβάστε την εφαρμογή