Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ΠΠ/ΠΚ Β΄, Κουφάλια Θεσσαλονίκη