Ενημέρωση για τις δηλώσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα Κ18, Α/Γ και Κ23

Σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής για τα πρωταθλήματα των κατηγοριών Κ18, Ανδρών/Γυναικών και Κ23 ο ΣΕΓΑΣ υπενθυμίζει στους συλλόγους ότι αυτές θα πρέπει να υποβληθούν ΕΓΚΑΙΡΑ και εντός των ημερομηνιών που προβλέπεται από τις προκηρύξεις

των αντίστοιχων πρωταθλημάτων για διαδικαστικούς λόγους.

Μετά την παρέλευση των ημερομηνιών που ορίζονται από την προκήρυξη δεν θα γίνει δεκτή καμία δήλωση.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18. Βόλος 18-19 Ιουνίου

 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν με email μέχρι τη ΔΕΥΤΈΡΑ 13 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00 στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  καθώς και στις κατά τόπους  Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Τα σχετικά έντυπα δήλωσης συμμετοχής και η προκήρυξη του πρωταθλήματος Κ18 δημοσιεύονται παρακάτω:

Εντυπο συμμετοχής ΑΝΔΡΩΝ  

Εντυπο συμμετοχής ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Α/Γ και Κ23 Θεσ/νίκη 25-26 Ιουνίου

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν με email μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 και ώρα 14:00 στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και στις κατά τόπους Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

Τα σχετικά έντυπα δήλωσης συμμετοχής και η προκήρυξη του πρωταθλήματος Α/Γ και Κ23 δημοσιεύονται παρακάτω:

Εντυπο συμμετοχής ανδρών 

Εντυπο συμμετοχής γυναικών 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την εφαρμογή