308.100 € για την αξιολόγηση και χρηματοδότηση των Σωματείων για το 2020. Πίνακας

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στις βαθμολογίες από τα Σωματεία, ο ΣΕΓΑΣ ανακοινώνει την τελική κατάταξη-αξιολόγηση και χρηματοδότηση των Σωματείων για την αγωνιστική τους δραστηριότητα το 2020.

Χρηματοδοτούνται 162 Σωματεία από την συνολική κατάταξή τους σύμφωνα με την αξιολόγηση 2019-2020-2021.

Επίσης χρηματοδοτούνται 102 ακόμη Σωματεία από την κατάταξη και σύμφωνα με την αξιολόγηση 2020.

Συνολικά χρηματοδοτούνται 264 Σωματεία με το ποσό των 308.100€ στο οποίο κατέληξε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ.

Ο πίνακας κατάταξης-αξιολόγησης Σωματείων 2020

   

Κατεβάστε την εφαρμογή