Διαγωνισμός για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων 2022

Ο ΣΕΓΑΣ θα διεξάγει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εξωτερικού αποστολών των Εθνικών Ομάδων Στίβου το 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως τις 28/2/2022 και ώρα 15.00, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη Διακήρυξη η οποία δημοσιεύετε επίσης στο κεντρικο μενού της ιστοσελίδας (Ομοσπονδία-Διαγωνισμοί, Προμηθειες) και Ε Δ Ω 

 

Κατεβάστε την εφαρμογή