Περιφερειακό Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος, Πάτρα (6/2)