Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση σχολών προπονητών Α’ κατηγορίας

Ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προχωράει στη διερεύνηση ενδιαφέροντος για την διοργάνωση σχολής προπονητών Α’ κατηγορίας κατά τα οριζόμενα του Ν. 4809/2021 – ΦΕΚ 102/Α/19-6-2021, άρθρο 37, τροποποίηση Ν.2725/99, προσθήκη άρθρου 31Α, που αναφέρει:

«Προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται πρώην αθλητές/τριες που έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, με αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολής προπονητών Α’ επιπέδου».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν τα παρακάτω στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως και την Παρασκευή 3/12/2021 και ώρα 14.00 αυστηρά, προκειμένου να συνταχθεί κατάλογος ενδιαφερομένων ο οποίος θα προωθηθεί στην Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, προκειμένου να διοργανωθούν οι συγκεκριμένες σχολές.

Τα απαιτούμενα στοιχεία

1) Όνομα και επώνυμο
2) Αθλητική διάκριση (1η έως 8η νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών)

 

Κατεβάστε την εφαρμογή