Πανελλήνιοι Συνθέτων και Σκυταλοδρομιών. Προκηρύξεις

Μετά την διεξαγωγή του πανελληνίου πρωταθλήματος Α/Γ και Α/Γ Κ23 στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Ιουνίου θα διεξαχθούν επίσης τα πανελλήνια

πρωταθλήματα σκυταλοδρομιών 4χ100μ και 4χ400μ Α/ΓΚ23 την Δευτέρα 7 Ιουνίου και το πανελλήνο πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων των κατηγοριών Κ23Α/Γ και Κ18Α/Γ την Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8 Ιουνίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και στις κατά τόπου Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμμία δήλωση συμμετοχής.

Ολες τις λεπτομέρειες των πρωταθλημάτων μπορείτε να τις δείτε στις αντίστοιχες προκηρύξεις καθώς και τα αντίστοιχα έντυπα συμμετοχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΝΔΡΕΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

…………………………………………………………..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ 10ΘΛΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ 7ΘΛΟΥ

Κατεβάστε την εφαρμογή