ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για: «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών / ή και Τεχνικών Συμβούλων, σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ 11 που υπηρετούν στο δημόσιο για το διδακτικό έτος 2020 – 2021» 

Ο ΣΕΓΑΣ καλεί τους καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο και απασχολούνται ως προπονητές ή τεχνικοί σύμβουλοι στο χώρο του στίβου, και επιθυμούν να προσληφθούν ως συνεργάτες της ομοσπονδίας, να υποβάλλουν εγγράφως την πρόθεσή τους προκειμένου  να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2020 – 2021 στον ΣΕΓΑΣ.  

Η αίτησή τους πρέπει να συνοδεύεται από

α) συνοπτικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν οι φορείς στους οποίους απασχολήθηκαν και το έργο που επιτέλεσαν όσοι ήταν αποσπασμένοι κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος

β) κατάσταση αθλητών Εθνικού και Διεθνούς επιπέδου που έχουν αναδείξει διαχρονικά (όνομα, αγώνισμα, χρονολογία, επίδοση διάκριση)

γ) πλήρη υπηρεσιακά στοιχεία (οργανική θέση, αριθμός μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας) και

δ) τυπικά προσόντα: Πτυχίο, μεταπτυχιακά,  αρ. άδειας άσκησης επαγγέλματος και ξένες γλώσσες. 

Τέλος το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ διατηρεί απολύτως το δικαίωμα της τελικής επιλογής των ανωτέρω συνεργατών με βάση, την εν γένει προσφορά τους στον αγωνιστικό αθλητισμό, την επιστημονική επάρκεια, την εμπειρία στις αντίστοιχες θέσεις , τα δείγματα υπευθυνότητας και συνεργατικότητας, την προσήλωση στις αξίες του αθλητισμού καθώς και την παιδαγωγική τους προσέγγιση.

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν στον ΣΕΓΑΣ Λ. Συγγρού 137  στο γραφείο πρωτοκόλλου ή ηλεκτρονικά ( e-mail: [email protected]), έως την  Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00

 

Κατεβάστε την εφαρμογή