Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων για τις αποστολές της εθνικής ομάδας