Αναπτυξιακοί Αγώνες σε ανώμαλο έδαφος, “Μαραθώνια 2020” (19/1)