Υπενθύμιση για την έκδοση Κάρτας Υγείας Αθλητή

Με σχετικό έγγραφο η γενική γραμματεία Αθλητισμού ενημέρωσε τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες να μεριμνήσουν για την έκδοση κάρτας υγείας των αθλητών και αθλητριών. Ο ΣΕΓΑΣ ενημέρωσε ήδη τις ΕΑΣ και τα σωματεία, προκειμένου οι αθλητές και αθλήτριες, που ανήκουν στη δύναμη του, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού περί της Κάρτας Υγείας Αθλητή, η έκδοση της κάρτας υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις προπονήσεις και σε όλους τους αγώνες της οικείας Ομοσπονδίας.

Παράλληλα η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε αθλητή στον αγώνα.

Κατεβάστε την εφαρμογή