6ο Διαδικτυακό σεμινάριο: Η σκυτάλη στους ομοσπονδιακούς τεχνικούς