Αναπτυξιακοί Αγώνες σε ανώμαλο έδαφος “Μαραθώνια”, Μαραθώνας (20/1_