Διαγωνισμός προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων

  

Ο ΣΕΓΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 30 αεροπορικών εισιτηρίων ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ ΚΑΤΑΡ – ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΤΟΧΑ ΚΑΤΑΡ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για την αποστολή

της Εθνικής Ομάδας Στίβου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 7/1/2019 και ώρα 11.00 στα Γραφεία ΣΕΓΑΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά έως τις 7/1/2019 και ώρα 10.30 στο Γραφείο Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (Συγγρού 137, 2ος όροφος, κ. Κασιώλας, τηλ. 211-1877749, 6944 – 798443). Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού έχει αναρτηθεί και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με αριθμό 18PROC004233953.  

H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την εφαρμογή