Ανακοίνωση-Προτάσεις για το Αθλητικό Νομοσχέδιο

Ο ΣΕΓΑΣ δημοσιεύει σήμερα τις απόψεις του για ορισμένες διατάξεις του Αθλητικού Νομοσχεδίου, που δόθηκε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες.

Οι προσπάθειες για συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, δεν βρήκαν ανταπόκριση, γεγονός που μας οδηγεί στην απόφαση δημοσιοποίησης των θέσεων μας.

Ένα πρόσθετος λόγος της δημοσίευσης, είναι το γεγονός ότι ακόμη και σ΄ αυτή την εσπευσμένη χρονικά διαβούλευση, δεν δημοσιοποιούνται τα σχόλια, πράγμα απαράδεκτο.

 

ΣΕΓΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Επί του υπό διαβούλευση αθλητικού Νομοσχεδίου

—————————————————————————————–

Άρθρο 53

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εδ.β «Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

…………………………………………………………………………….

β. Ιδιωτική Σχολή εκμάθησης Αθλήματος: Κάθε κλειστή ή ανοικτή εγκατάσταση ………………………………………………. με κύριο σκοπό την εκμάθηση έναντι αμοιβής, ενός ή περισσοτέρων αθλημάτων, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ή μη από την ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΟΕ)».

·        Είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν Ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να λειτουργούν σχολές εκμάθησης αθλημάτων αναγνωρισμένων από την ΔΟΕ?

·        Οι εγγυήσεις προστασίας του αθλητισμού και των αθλητικών Σωματείων, που προβλέπει το Σύνταγμα στο άρθρο 16 παρ. 9, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ?

·        Η Κυβέρνηση θέτει υπό διωγμόν τον Ελληνικό Αθλητισμό και τους φορείς του, αφού είναι γνωστό ότι η εκμάθηση των Ολυμπιακών Αθλημάτων γίνεται μέσα από τις Ακαδημίες των Αθλητικών Σωματείων, και αποτελούν πηγή άντλησης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, απαραίτητων για την ανάπτυξη του Ελληνικού Αθλητισμού.   

·        Όταν μάλιστα αυτό γίνεται την περίοδο που η Πολιτεία έχει μηδενίσει τις προβλεπόμενεςαπό το Σύνταγμα επιχορηγήσεις των Αθλητικών Σωματείων, τότε αυτή η απόπειρα παίρνει τον χαρακτήρα συνειδητής διάλυσης του Ελληνικού Αθλητισμού.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Να επαναδιατυπωθεί το έδ. β, ώστε να αναφέρεται ΜΟΝΟ στα ΜΗ αναγνωρισμένα από τη ΔΟΕ αθλήματα.

Άρθρο 74

Πρόσθετες υπηρεσίες – συστέγαση

…………………………………………………………………………

Παρ. 3: « Τα Ιδιωτικά γυμναστήρια και οι Ιδιωτικές Σχολές εκμάθησης αθλημάτων επιτρέπεται να πωλούν στα Μέλη τους βιταμίνες, σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ………………………………………………»!!!!!

·        Πως είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε μία τέτοια Σχολή εκμάθησης ενός Ολυμπιακού αθλήματος, του Στίβου για παράδειγμα, να πωλεί στα Μέλη της προϊόντα «που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ», όταν είναι πασίγνωστό πως  η έγκριση του ΕΟΦ δεν διασφαλίζει ότι στη σύνθεση του σκευάσματος δεν περιέχονται απαγορευμένες από την WADAουσίες?

·        Τι αποκρύπτουν αυτές οι ρυθμίσεις? ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΓΝΟΙΑ?

·        Σε κάθε περίπτωση Σχολές εκμάθησης του Στίβου και των άλλων Ολυμπιακών Αθλημάτων, στην Ελληνική συνταγματική, θεσμική και Καταστατική πραγματικότητα ΔΕΝ μπορούν να λειτουργούν, παρά μόνον στις Ακαδημίες των Αναγνωρισμένων Σωματείων, μακριά από « βιταμίνες, σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής».

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Εφόσον γίνει αναδιατύπωση του εδ. β του άρθρου 53 ώστε να αναφέρεται στα μη αναγνωρισμένα από την ΔΟΕ Αθλήματα επιλύεται και αυτό το μείζον και ευαίσθητο πρόβλημα.

Άρθρο 80

Τροποποίηση του άρθρου 22 Ν. 2725/1999

ΠΑΡ. 1: «Ποσοστό τουλάχιστον  του  1/3 του  συνόλου  των  μελών  του  Δ.Σ.  κάθε  Αθλητικής  Ομοσπονδίας, καταλαμβάνουν  υποψήφιοι  του  ενός  από τα δύο  φύλα»

 

Ι. α.΄Το ζήτημα της με ποσόστωση συμμετοχής στο Δ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας υποψηφίων του ενός από τα δύο φύλα ρυθμίζεται ήδη από την διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του Ν. 2725/1999, γεγονός που φαίνεται ότι αγνοεί το νομοσχέδιο, αφού δεν προβλέπει αντικατάσταση ή κατάργηση της διάταξης αυτής.

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν είναι αναγκαία, αφού ο σκοπός στον οποίο αποβλέπει (συμμετοχή και του άλλου φύλου) ήδη εξυπηρετείται από την υφιστάμενη διάταξη κατά τρόπο ικανοποιητικό.

β.΄Η προτεινόμενη διάταξη είναι προβληματική αφού δεν απαντά στο ενδεχόμενο να μην υπάρξουν σχετικές υποψηφιότητες, οδηγεί σε «διορισμό» ενός μέλους, ακόμη και εάν δεν έχει λάβει καμία ψήφο.

γ.΄Προτείνεται η διατήρηση της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 9 του Ν. 2725/1999, με, τυχόν, αύξηση του ποσοστού από 20% σε 30%.

Άρθρο 81

Τροποποίηση άρθρου 23 Ν. 2725/1999

ΠΑΡ. 1: «Η  Γ.Σ.  των  Μελών κάθε Ομοσπονδίας συνέρχεται  στην έδρα της  Ομοσπονδίας…»

α.΄Προφανώς εκ παραδρομής, γίνεται αναφορά στο άρθρο 23 του Ν. 2725/1999 (που αφορά τον Ειδικό Συνεργάτη Ομοσπονδίας), αντί του άρθρου 24 που αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.

β.΄Από  και έως που ο Νομοθέτης θα ορίζει που θα γίνει η Γ.Σ.!!!;;; Αυτό είναι  αρμοδιότητα του Δ.Σ., αφού  λάβει υπ΄ όψη του στοιχεία όπως το εύρος των μετακινήσεων των Αντιπροσώπων, σχετικά κόστη, κατάλληλες  εγκαταστάσεις κ.λ.π.

 Η έκταση της ρύθμισης αναιρεί σε μεγάλο βαθμό την πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, η οποία ορίζει ότι η αθλητική Ομοσπονδία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα και είναι ελεγκτέα και από απόψεως συνταγματικότητας (άρθ. 12 Συντ.), αφού περιορίζει σημαντικά την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του νομικού προσώπου να ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του με το Καταστατικό του.

ΠΑΡ. 3: «Το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλεί  την  ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή έγγραφης  αίτησης του  1/10 των Μελών.»

γ΄.Η παροχή δυνατότητος υποβολής αίτησης σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης από το 1/10 των μελών της Ομοσπονδίας (και μάλιστα χωρίς διευκρίνιση αν πρόκεται για μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου), καθώς και η σύγκληση (πρόσκληση) και διενέργεια αυτής από τα παραπάνω μέλη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την διάταξη του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα, η οποία ρυθμίζει το θέμα με τα εχέγγυα της δικαστικής εξουσιοδότησης. Προτείνεται η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στο άρθρο 96 Αστικού Κώδικα, όπου  προκειμένου για  Σωματεία, προβλέπει  τον  αριθμό  2/10.

δ.΄ Παράγραφος 6α

Προτείνεταιη χορήγηση δυνατότητος καθιέρωσης και άλλων (αυστηρότερων) κριτηρίων που θα ορίζει το Καταστατικό.

 

ΠΑΡ. 6β: « Τα Σωματεία  που  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στη  Γενική  Συνέλευση, οφείλουν  να καταθέσουν  τα  επίσημα  φύλλα ( πινάκια; ) Αγώνων, από τα οποία  προκύπτει  η  αγωνιστική τους  δράση !!! »

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι εκτός τόπου και χρόνου.

Τα επίσημα φύλλα αγώνων (και τα πινάκια συμμετοχής στα ατομικά αθλήματα) ευρίσκονται στα χέρια της κάθε ομοσπονδίας, η δε απαίτηση κατάθεσης αυτών από τα σωματεία δεν είναι αναγκαία και μόνον προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, εν όψει και της προθεσμίας που τίθεται. Η προβλεπόμενη ανάρτηση του πίνακα των σωματείων με δικαίωμα ψήφου την προηγούμενη της συνεδρίασης ημέρα, περιορίζει την δυνατότητα διόρθωσης, τυχόν, σφαλμάτων.

Η προτεινόμενη τροποποίηση παραβλέπει το γεγονός ότι τα ισχύοντα καταστατικά όλων (σχεδόν) των αθλητικών Ομοσπονδιών περιέχουν άρτιες και δοκιμασμένες διαδικασίες επί του θέματος.

Δηλ. το  Δ.Σ.  είναι  υποχρεωμένο  να  αναρτά  τον  πίνακα  των  Σωματείων  που  έχουν  δικαίωμα  ψήφου  ταυτόχρονα  με την προκήρυξη  των  Αρχαιρεσιών, με βάση τα στοιχεία  που  τηρεί  η  Ομοσπονδία  και  η διαδικασία  του  6βνα  ισχύει  ως  ένσταση  του  Σωματείου κατά  την  οποία  θα  προσκομίσει  φύλλα ή  πινάκια  Αγώνων  κ.τ.λ., για να αποδείξει ότι εσφαλμένα ενδεχομένως αποκλείστηκε από το  δικαίωμα  ψήφου.

 

ΠΑΡ. 6γ: «Το  Σωματείο εκπροσωπείται  στη  Γενική  Συνέλευση  από  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ. ή  σε  περίπτωση  κωλύματος…»

Το  Δ.Σ.  του  Σωματείου  είναι  το  ΜΟΝΟ  αρμόδιο  να  ΟΡΙΣΕΙ  το  πρόσωπο  που  θα το  εκπροσωπήσει  στη  Γ.Σ. !

Ειδικά  στα  Σωματεία  που  έχουν  περισσότερα  του  ενός  αθλήματα,  ο Πρόεδρος  είναι  πολύ  πιθανό  να  προέρχεται  από  άλλο  άθλημα  και  να μην  γνωρίζει  πρόσωπα  και  πράγματα. Στην  περίπτωση  αυτή  το  πιο  κατάλληλο  πρόσωπο   είναι  ο Έφορος  κάθε  αθλήματος, ο οποίος  συχνά  δεν  είναι  μέλος  του  Δ.Σ.  του  Σωματείου.

Αρκεί  να  είναι:

1.     Μέλος  του  Σωματείου και 

2.     Κάτοικος  της  περιοχής της  έδρας  του  Σωματείου  ή  να  ασκεί  το  εκλογικό  του  δικαίωμα  εκεί

Άρα  το  ποιος  θα  εκπροσωπεί  το  Σωματείο  ΔΕΝ  είναι  θέμα  του  ΝΟΜΟΘΕΤΗ,  αλλά του  Δ.Σ.  του   Αθλητικού  Σωματείου,  που  μπορεί  να  ορίσει  τον   Πρόεδρο ή  οποιοδήποτε  άλλο  μέλος  του  Σωματείου, σαν  εκπρόσωπό του  στη  Γενική  Συνέλευση.

 

ΠΑΡ. 10α: «Στις  αρχαιρεσίες  με  ενιαίο  ψηφοδέλτιο, … το  ανώτατο  όριο  σταυροδοσίας  είναι  το  30%  των  θέσεων  εκλογής»

ΠΡΟΣΟΧΗ:Αυτό  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα :

1.     Να  εκλεγούν  άτομα  με  πολύ  χαμηλό  ποσοστό  αντιπροσωπευτικότητας  στο  σύνολο  του  Σώματος  της  Γ.Σ.

2.     Το  Δ.Σ.  να  έχει  χαμηλό  ποσοστό  συνοχής  και  αντιπροσωπευτικότητας  απόψεων  στη  διαχείριση  των  υποθέσεων  του  αθλήματος.

3.     Δυσκολίες  στην ανάδειξη  της  πιο  αντιπροσωπευτικής  ηγεσίας  του  Δ.Σ., με  επιπτώσεις  στη  διαχείριση  των  υποθέσεων  και  την  λειτουργικότητα  του  Δ.Σ.

4.     Όταν  υπάρχουν  περισσότερα  ψηφοδέλτια το Νομοσχέδιο προβλέπει  ότι  το  42% δίνει  το  50+1  των  θέσεων  του  Δ.Σ., άρα ενέχει την  έννοια  της  κυβερνησιμότητας. Στο  ενιαίο  ψηφοδέλτιο γιατί  όχι;

Είναι  δυνατόν  να  περιορίσουμε  τόσο  ασφυκτικά  τη  δυνατότητα  του  ψηφοφόρου  να  επιλέγει  τα  πιο  ικανά  άτομα  να  διοικήσουν  την  Ομοσπονδία;

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Να  ισχύσει  τουλάχιστον  το  50% + 1. Δηλαδή για παράδειγμα στους  21 που  είναι  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  του  ΣΕΓΑΣ  να  μπαίνουν  μέχρι   11  Σταυροί  (Σήμερα  είναι   13).

Το κείμενο   στο 10α συνεχίζει:  «Στο  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  ο  αριθμός  των  υποψηφίων   από  κάθε  φύλο,  πρέπει  να  ανέρχεται  στο  1/3  του  συνολικού  αριθμού  των  υποψηφίων  στο  ψηφοδέλτιο.»

Ποιος  και  ΠΩΣ είναι  δυνατόν  να  προκαθορίσει  ότι  θα  υπάρχουν  τόσες  γυναίκες  που  αναλογούν  στο  1/3  ( Για  τον  ΣΕΓΑΣ  7), που  θα  είναι  διατεθειμένες  να  βάλουν  υποψηφιότητα; Και  αφού  βάλουν,  τι  θα  γίνει  εάν  κάποιες  από  αυτές  πάρουν  λίγες  ψήφους, ενώ  ο τελευταίος  επιλέξιμος  άνδρας  έχει κάποιες  δεκάδες  ψήφους; Εδώ  δεν  έχουμε  να  κάνουμε  με  Δημοτικές  εκλογές  που  αναζητά  κανείς  άτομα  από  τον  γενικό  πληθυσμό.  Στις  Ομοσπονδίες  τα  άτομα  πρέπει  να  ασχολούνται  ενεργά  σε  επίπεδο  Σωματείου.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Να  ισχύει  το  30%,  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρχουν  διπλάσιες  υποψήφιες  (Όπως  ισχύει  μέχρι  σήμερα  με  ποσοστό  20% στο  Άρθρο  24, παρ. 9  του  2725/99).

 

ΑΡΘΡΟ  89

(Το  Άρθρο  αυτό  τροποποιεί  το  Άρθρο  56Α  του  Ν.  2725 (Ν. 4479/ τ.Α. 29.6.17) και  ρυθμίζει  θέματα  Αγώνων  που  διεξάγονται  σε  υπαίθριες  εγκαταστάσεις.)

 

ΠΑΡ. 3: Στην  υποπερίπτωση  αα’  της  περ.  β  της  παραγράφου  1, προστίθεται  εδάφιο  ως  εξής:

«Ομάδα  Ζ2:  προσωρινές  εγκαταστάσεις  ή  διαμορφώσεις  για  διοργάνωση  αγώνων  σε  φυσικό  περιβάλλον,  όπως  θάλασσα,  ποτάμι, λίμνη, δάσος ή  κοινόχρηστους  χώρους  πόλεων  καθώς  και  εγκαταστάσεων  αεραθλητισμού».

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Είναι  προφανές  ότι  σ΄ αυτή   την  κατηγορία     υπάγονται  οι  αγώνες  σε  δημόσιο  δρόμο, όπως  Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι 10.000μ. που διεξάγονται σε δημόσιο δρόμο και  αποτελούν  την  πιο  συχνή  και  πολυάριθμη  αγωνιστική  δραστηριότητα. Γι΄ αυτό  στην  περιγραφή  των  διαφορετικών  χώρων  πρέπει να προστεθούν  οι  λέξεις:  «δημόσιο  δρόμο, βουνό,… κ.τ.λ.»

ΑΡΘΡΟ  92

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΡΘΡΟΥ  56Δ  Ν.2725/99

«2. Προϋποθέσεις  χορήγησης  της  άδειας  διεξαγωγής  αθλητικής  συνάντησης:……..

Β) Για  τις  ειδικές  αθλητικές  εγκαταστάσεις  (  Ομάδες  Ζ2 …..)  της   περ. β της  παρ. 1  του  Άρθρου   56 Α ………..

 

Οι  δρόμοι  σε  δημόσιο  δρόμο  έχουν  γίνει  ‘‘μόδα’’ και  οι  σχετικές  διοργανώσεις  έχουν  κατακλύσει  την  χώρα μας σε όλη  τη  διάρκεια  του  χρόνου. Η σχετική  Νομοθεσία  προβλέπει  ότι  την  Άδεια  διεξαγωγής  την  εκδίδει  η  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση, αλλά  τη  Βεβαίωση  για  την  καταλληλότητα  και την  ασφάλεια  του  χώρου, εκδίδει  η  αθλητική  Ομοσπονδία. ΣΩΣΤΑ!  Επίσης  απαιτείται  η συνάντηση  να  διεξάγεται  με  την  έγκριση   αναγνωρισμένης  Αθλητικής  Ομοσπονδίας  ή  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ.

Όταν  όμως  η  συνάντηση  αφορά  επίσημα  αγωνίσματα Ολυμπιακών  Αγώνων ή  Διεθνών  Πρωταθλημάτων, δεν  μπορεί  ο  Διοργανωτής  να  είναι  άλλος  φορέας  εκτός  των  Αθλητικών  Σωματείων, Ενώσεων ή της  οικείας  Αθλητικής  Ομοσπονδίας  η  οποία  τελικά  εγκρίνει  αυτές  τις  Διοργανώσεις  με  βάση  τους  σχετικούς  Κανονισμούς, όπως  προβλέπει  η  σχετική  Νομοθεσία. Εξάλλου  ο  ΣΕΓΑΣ  είναι  η  μοναδική  Οργανώτρια  Αρχή  που  έχει  καθιερώσει  πρωτόκολλα  καταλληλότητας  και  ασφάλειας  των  δρομέων και  γενικά  της  διοργάνωσης  δρόμων  σε  δημόσιο  δρόμο,  η  τήρηση  των  οποίων  από  τους  διοργανωτές  ( φορείς  της  Αυτοδιοίκησης  κ.τ.λ. )  αποτελεί  προϋπόθεση  για   να  δώσει  την  έγκρισή  του. 

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Στο  τέλος  προστίθεται:

«Ειδικά  για  τις  αθλητικές  συναντήσεις  που  διεξάγονται  σε  υπαίθριες  εγκαταστάσεις  της  ομάδας  Ζ2  και  αφορούν  επίσημα  αγωνίσματα  που  διεξάγονται  σε  Ολυμπιακούς  Αγώνες  ή  Παγκόσμια  και  Ευρωπαϊκά  Πρωταθλήματα, από  Διεθνείς  Ομοσπονδίες,  αναγνωρισμένες  από  την  Διεθνή  Ολυμπιακή  Επιτροπή,  η άδεια  διεξαγωγής  χορηγείται  από  την  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση   αποκλειστικά   με  την έγκριση  αναγνωρισμένης  αθλητικής  Ομοσπονδίας (και όχι  άλλης  αρχής).

ΑΡΘΡΟ  93

ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΑΡΘΡΟΥ  67Α   στον  Ν.2725/99

Παρ.1:

Δίνει  το  δικαίωμα   σε  Αθλητικές  ανώνυμες  εταιρείες  (Α.Α.Ε.) να  αναθέτουν  σε  εταιρείες, εργολάβους  κ.τ.λ. την  ανακατασκευή, επισκευή  ή  και  συντήρηση (α)………  ή  και  (β)  αθλητικών  εγκαταστάσεων που  ανήκουν,  μεταξύ  άλλων,  στους  Δήμους  ή  και  στο  Δημόσιο,  με  την  προϋπόθεση  ότι είναι  χρήστες.

Επειδή όμως  στα  Εθνικά  Στάδια  κ.τ.λ.  χρήστες  είναι  και  Σωματεία  του  Στίβου  κ.τ.λ.  πρέπει  να  διασφαλιστεί  ότι  οι εργασίες  αυτές  ΔΕΝ  θα  επηρεάσουν  τις  υφιστάμενες  χρήσεις  των  εγκαταστάσεων  κύριων  και  βοηθητικών.

Αλλιώς  παραδίδονται  οι  Εθνικές  Αθλητικές  Εγκαταστάσεις  σε  Επιχειρηματικά  συμφέροντα  και  διαλύεται  ο  ερασιτεχνικός  αθλητισμός. Διότι  εάν  ο  επιχειρηματίας  της  Α.Α.Ε.  κρίνει  ότι  τον  εμποδίζουν  τα  κουλουάρ  ή  τα  σκάμματα  των  αλμάτων  ή  ακόμη  ότι  η  αίθουσα βαρών  ή  το  κλειστό  γυμναστήριο  χρειάζεται  για  την  ομάδα  του,  ποιος  θα  τον  εμποδίσει;

ΠΡΟΤΑΣΗ:

1.     Να  μην  ισχύει  αυτή  η  δυνατότητα  σε  Δημοτικά  ή  Εθνικά  Στάδια  ή

2.     Στην  παρ.2,  να  προστεθεί  εδάφιο  (γ)  ως  εξής:

3.     «Προκειμένου  για  Δημοτικά  ή  Εθνικά  Στάδια, απαιτείται  έγγραφη  σύμφωνη  γνώμη  της  Ομοσπονδίας,  το  άθλημα  της  οποίας  καλλιεργείται  στην  ίδια  εγκατάσταση, για  τη  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  αγώνων». 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΤΟΝ  ΝΟΜΟ  2725/99

(Δεν  περιλαμβάνεται   στο  Νομοσχέδιο)

Ι. Η  διάταξη  του  άρθρου  45  του  Ν. 2725/1999,όπως  ισχύει, τροποποιείται  ως  εξής:

«Άρθρο  45

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

1.     Σε  κάθε  αθλητική  ομοσπονδία  ατομικού  αθλήματος  λειτουργεί  Κεντρική  Επιτροπή  Διαιτησίας (ΚΕΔ) ή  Κεντρική  Επιτροπή  Κριτών (ΚΕΚ) με  διετή  θητεία, αποτελούμενη  από  τρία  (3) ή  πέντε  (5)  μέλη,  σύμφωνα  με  σχετική  πρόβλεψη  του  Καταστατικού  της. Η Επιτροπή  ορίζεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  οικείας  αθλητικής  ομοσπονδίας. Το  ένα  (επί  τριμελούς) και  τα δύο  (επί  πενταμελούς)  Επιτροπής,  μέλος/-η, επιλέγονται  από  πίνακα  που  περιέχει  διπλάσιο, τουλάχιστον, αριθμό  μελών,  κατά  περίπτωση,  τον  οποίο  υποβάλλει  η  οικεία  Ομοσπονδία  Διαιτητών  Κριτών.

2.     Η Κεντρική  Επιτροπή  Διαιτησίας ή  Κριτών  των  ομοσπονδιών  ατομικών  αθλημάτων ασκεί, πέραν  των  αρμοδιοτήτων  που  προβλέπει  ο  Κανονισμός Διαιτητών – Κριτών  της  οικείας  αθλητικής  ομοσπονδίας,  και  τις  αρμοδιότητες  που  αναφέρονται  στα  εδάφια α’, β’, γ’  και  δ’  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  43Α του  Ν. 2725/1999.

3.     Κατά  τα  λοιπά,  οι  διατάξεις  του  άρθρου  43  και  44  του  Ν. 2725/1999 εφαρμόζονται  ανάλογα  και  για  τους  διαιτητές,  τους  κριτές, τους  αφέτες,  τους  χρονομέτρες,  τους  σημειωτές  και  κάθε  άλλο  πρόσωπο  που  ασκεί  έργο  διαιτησίας  ή  κρίσης  σε  ατομικό  άθλημα, λαμβανομένων  υπ’ όψιν των  ιδιαιτέρων  συνθηκών  που  χαρακτηρίζουν  την  κάθε  αθλητική  ομοσπονδία  ατομικού  αθλήματος, ως  προς  την  ιδιότητα  μελών των  ομοσπονδιών  και  των  οργάνων  διαιτησίας.»

4.     Οι Σύνδεσμοι Διαιτητών – Κριτών ατομικών αθλημάτων συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

5.     Σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που υπάρχει Ένωση Αθλητικών Σωματείων αθλήματος αναγνωρισμένου από τον παρόντα νόμο, επιτρέπεται να ιδρύεται και να λειτουργεί ένας μόνον σύνδεσμος Διαιτητών – Κριτών του αντίστοιχου κλάδου άθλησης.

6.     Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2725/1999 εφαρμόζεται και στους Συνδέσμους του παρόντος άρθρου.

 

ΑΠΟ ΤΟ  ΣΕΓΑΣ

 

 

 

 

 

    

 

Κατεβάστε την εφαρμογή