Διαγωνισμός για μεταλλικές κατασκευές και πεζογέφυρες για τον ΑΜΑ 2018

Ο ΣΕΓΑΣ προκηρύσσει σύμφωνα με την από 28/6/2018 απόφαση του ΔΣ την διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την προσωρινή τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών και μεταλλικών πεζογέφυρών

για τις ανάγκες του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας 2018 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε 45.000€ πλέον ΦΠΑ.

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Λ Συγγρού 137 Ν. Σμύρνη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Ολόκληρη η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την εφαρμογή