Διόρθωση για διαγωνισμό εντύπων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό, που αφορά στην προμήθεια εντύπων του ΣΕΓΑΣ για το 2018, να λάβουν υπόψη τους την κοινοποιούμενη διόρθωση στη σχετική σελίδα του ΤΕΥΔ.

Δείτε τη διόρθωση εδώ.

Κατεβάστε την εφαρμογή