5o Athens Street Pole Vault, Σύνταγμα 1/7

 

 

PL

#

Athlete

Age

Team

Mark

Jumping Record

1

 

FILIPPIDIS, KONSTANTINOS

31

GREECE

5.70m

5.00

5.20

5.35

5.46

5.56

5.63

5.70

5.77

P

P

P

O

P

O

O

XXX

2

 

KARALIS, EMMANOUIL

18

GREECE

5.63m

5.00

5.20

5.35

5.46

5.56

5.63

5.70

5.77

P

O

XO

XXO

P

O

XP

XX

3

 

WEINOLD JORGENSEN, RASMUS

28

DENMARK

5.56m

5.00

5.20

5.35

5.46

5.56

5.63

5.70

P

O

O

XO

XO

P

XXX

4

 

PATSOUKAKIS, DIMITRIOS

30

GREECE

5.46m

5.00

5.20

5.35

5.46

5.56

P

P

XO

O

XXX

5

 

NERANTZIS, NIKOLAOS

19

GREECE

5.46m

5.00

5.20

5.35

5.46

5.56

O

O

XXO

XO

XXX

6

 

MALYKHIN, VLADYSLAV

19

UKRAINE

5.46m

5.00

5.20

5.35

5.46

5.56

P

P

XO

XXO

XXX

6

 

DILLA, KARSTEN

28

GERMANY

5.46m

5.00

5.20

5.35

5.46

5.56

P

XO

O

XXO

XXX

8

 

SCHERBARTH, TOBIAS

32

GERMANY

5.35m

5.00

5.20

5.35

5.46

P

O

O

XXX

9

 

LASKARIS, PANAGIOTIS

25

GREECE

5.35m

5.00

5.20

5.35

5.46

5.56

P

P

XO

P

XXX

9

 

MUDROV, ILYA

26

AUTHORIZED NEUTRAL ATHLETES

5.35m

5.00

5.20

5.35

5.46

5.56

5.63

P

P

XO

P

P

XXX

11

 

CHRYSANTHOPOULOS, THEODOROS

24

GREECE

5.20m

5.00

5.20

5.35

5.46

P

O

P

XXX

12

 

HATZIOU, PETROS

21

GREECE

5.00m

5.00

5.20

O

XXX

Κατεβάστε την εφαρμογή