Πρωταθλημα ΠΠ/ΠΚ Α΄. ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ναύπλιο 2-3 Ιουλίου .