Περιφερειακό Πρωτάθλημα σε ανώμαλο Εδαφος (Ν. Σμύρνη 17/1)